Z 264 publikací přihlášených do 54. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy roku ocenila mezinárodní odborná porota ilustrační, grafické a polygrafické zpracování u více než třiceti z nich. V kategorii Odborná literatura zvítězila publikace Co je designér: věci, místa, sdělení, kterou vydala Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze jako první publikaci v edici Katedra. V kategorii Krásné literatury se na prvním místě umístila kniha Moc a vzdor nakladatelství Filip Tomáš — Akropolis v grafické úpravě Juraje Horvátha. Svou dominanci v kategorii Literatura pro děti a mládež potvrdilo nakladatelství Baobab. To obsadilo první tři oceněná místa a zvítězilo s dětskou knihou Bydlíme!, která vysvětluje dětem rozdíly v bydlení lidí a zvířat. Porota ocenila vynikající typografické zpracování a celkový zážitek z knihy. Ilustrovaný česko-anglický abecedář ABCZ aneb H jako Havel, který přibližuje českou kulturu v mnoha oblastech, byl oceněn v kategorii Učebnice. Zejména u této kategorie ocenila porota zvyšující se kvalitu. Nejkrásnější knihou o výtvarném umění je Epos 257: Kořeny, větve, šlahouny Spolku Trafačka. „Vítězí silný koncept. Kniha v materiálovém pojetí desek naprosto přímočarým, nekompromisním a autentickým způsobem odráží téma, výsledek je navíc vizuálně velmi atraktivní,“ zhodnotil publikaci člen výtvarné poroty Jiří Toman. Nejkrásnějším katalogem byl vyhlášen průvodce stejnojmenné výstavy Pocta suknu: Textil v kontextu umění uměleckého centra 8smička v Humpolci. Oceněn byl i za polygrafické zpracování. Autorská publikace V znamení pentódy, na které po dobu tří let spolupracovali Jan Čumlivski, Palo Čejka a Tomáš Klepoch, byla oceněna v kategorii Bibliofilie a autorské práce. Ministerstvo kultury České republiky každou z vítězných knih ohodnotilo částkou 50 000 Kč.

Další ocenění se udělovala ve specializovaných kategoriích. Památník národního písemnictví vybral nejlepší studentské práce a udělil grafičce Lucii Lučanské z Vysoké školy uměleckoprůmyslové cenu Arna Sáňky, pojmenovanou po zakladateli soutěže, za soubor příspěvků Mujina, napsaný podle japonské legendy. Spolek českých bibliofilů jako již tradičně zvolil laureáta Ceny Vojtěcha Preissiga. Stala se jím s bakalářskou prací Příběh nebe a země Veronika Hanzlíková, studentka ateliéru Grafického designu Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Sdružení českých umělců grafiků Hollar udělilo cenu Matěji Lipavskému za ilustraci knihy Věry Jirousové Tweety 1956—1963. Spolu s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze udělil Památník národního písemnictví cenu pro mladého tvůrce do 30 let, kterou si odnesl Jindřich Janíček z nakladatelství Take Take Take za grafickou úpravu publikace koncipované jako rodinné album Anonym 1968—1984. Nakladatelství Take Take Take bylo úspěšné i v dalších kategoriích. Druhá místa obsadilo v kategoriích Odborná a Krásná literatura s Ilustrovanou ústavou České republiky a klasikou české literatury Stín kapradiny ve výrazné grafické úpravě.

Slavnostní vyhlášení soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2018, které proběhlo 5. dubna 2019 v CAMP Centru architektury a městského plánování, doplnil svou přednáškou britský grafický designér John Morgan profesor designu, typografie a knižní úpravy na Akademii umění v Düsseldorfu a také spoluzakladatel Abyme, nezávislého vydavatelství knižních edicí a autorských písem, založeného v roce 2017. Ve své přednášce hovořil o nejvýznamnějších projektech: označení galerie Tate Britain, artdirekce časopisu ArtReview nebo designu modlitební knížky pro anglikánskou církev. Součástí vyhlášení byla i výstava nominovaných a oceněných nejkrásnějších knih, které budou dále prezentovány na mezinárodní přehlídce Designblok v Moravské galerii v Brně, nově v galerii českého designu CZECHDESIGN, ale i na zahraničních knižních veletrzích. Autory katalogu a vizuální podoby slavnostního ceremoniálu 54. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy roku byli Petr Bosák, Robert Jansa a Adam Macháček.


Výsledky soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2018

Odborná literatura

 1. místo, Cena Ministerstva kultury ČR: Co je designér: věci, místa, sdělení
 2. místo: Ilustrovaná ústava České republiky
 3. místo: KdF Typ 60L 1941

Krásná literatura

 1. místo, Cena Ministerstva kultury ČR: Moc a vzdor
 2. místo: Stín kapradiny
 3. místo: Ruzká klazika

Literatura pro děti a mládež

 1. místo, Cena Ministerstva kultury ČR: Bydlíme!
 2. místo: Cukrárna U Šilhavého Jima
 3. místo: Byl jednou jeden zázrak

Učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky

 1. místo, Cena Ministerstva kultury ČR: ABCZ aneb H jako Havel
 2. místo: Pohádky o kolečkách a nekonečnu
 3. místo: Nebojme se bát

Knihy o výtvarném umění

 1. místo, Cena Ministerstva kultury ČR: Epos 257: Kořeny, větve, šlahouny
 2. místo: Napřed uhořet
 3. místo: Katharina Grosse: Wunderbild

Katalogy

 1. místo, Cena Ministerstva kultury ČR: Pocta suknu: Textil v kontextu umění
 2. místo: BUY BUY Qubus
 3. místo: Nula jedna

Bibliofilie a autorské práce

 1. místo, Cena Ministerstva kultury ČR: V znamení Pentódy
 2. místo: Snow Year
 3. místo: Hvězdy Tabooku

Specializované kategorie

Studentské práce posluchačů výtvarných a polygrafických škol

 1. místo, Cena Arna Sáňky: Mujina
 2. místo: Slabikář
 3. místo: –OLOG

Cena PNP a UPM pro mladé úpravce do 30 let

Anonym 1968–1984

Ceny za vynikající polygrafické zpracování

 1. místo: Punťa: Zapomenutý hrdina českého komiksu (1934—1942)
 2. místo: Pocta suknu: Textil v kontextu umění
 3. místo: Podivuhodný svět Zdeňka Buriana

Zvláštní cena Svazu polygrafických podnikatelů za mimořádné digitální zpracování

Josef Sudek: Fotograf, výtvarník

Cena SČUG Hollar za vynikající ilustrační doprovod

Tweety 1956–1963

Cena Unie grafického designu

Hrdinové kapitalistické práce

Cena Vojtěcha Preissiga udělovaná Spolkem českých bibliofilů

Příběh nebe a země