Katedra romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s literárním portálem iLiteratura.cz a časopisem Host vyhlašuje první ročník soutěže o Montaignovu cenu za nejlepší studentský esej z oblasti románských literatur (španělské, francouzské, italské a portugalské). Cena se udílí v kategoriích student/ka střední školy, student/ka bakalářského programu na vysoké škole a student/ka magisterského programu na vysoké škole.

Těšíme se na práce, které nás okouzlí osobitou interpretací, originálním pohledem, duchaplností a vtipem. Téma je volné: může jím být dílo, autor, téma, motiv, způsob vyprávění apod.

Vítěz každé kategorie získá odměnu 5 000 Kč. Podle kvality obdržených prací porota rovněž zváží udělení čestných uznání.

Uzávěrka: 15. 12. 2019. Bližší informace naleznete na: https://romanistika.upol.cz/montaignova-cena/.