K rukám předsedy vlády České republiky Andreje Babiše

Pane premiére,

opakovaně veřejně prohlašujete, že Česká republika nepřijme žádného uprchlíka. Naposledy jste však zašel až tak daleko, že jste prohlásil, že Česká republika nepřijme ani jednoho z padesáti syrských nezletilých sirotků. Považujeme to za skandální a nelidské. Nehodláme se smířit s tím, že prosperující evropský stát, jako je naše republika, odmítá podat pomocnou ruku dětem a mládeži stiženým hrůzami syrského konfliktu.

Stydíme se za Vaše prohlášení o nepřijetí syrských sirotků a jsme jím pobouřeni. Žádáme Vás důrazně, abyste změnil své postoje, vyjádření a kroky v oblasti týkající se humanitárních otázek a migrační krize, jimiž reprezentujete občany České republiky.

Naše republika je schopna a ochotna přijmout nezletilé sirotky postižené válkou. V České republice pracují a fungují jednotlivci, instituce, organizace a komunity schopné a ochotné se s problémem přijetí několika desítek válečných sirotků vypořádat. Vždyť to také odpovídá základním humánním požadavkům mezilidské solidarity.

Obraz České republiky, jejž podobnými nehoráznými prohlášeními vytváříte, je odpudivý. Neidentifikujeme se s ním – toto není naše republika. Jsme občané bohatého evropského státu, jenž má povinnost pomáhat bližním stiženým neštěstím, má povinnost solidarizovat se s obětmi války, zejména dětskými.

Jsme občané státu, jenž chce patřit do progresivního proudu Evropy, nikoli na její pasivní, nesnášenlivý a egoistický okraj. Přízemní rétorika, kterou vedete, se České republice v širším horizontu velice vymstí. Postavte se konečně za humanistické evropské hodnoty.

Níže podepsaní:
Jan Štolba
Adam Borzič
Olga Stehlíková
Petr Hruška
Sylvie Richterová
Petr Borkovec
Karel Piorecký
Kateřina Piorecká
Stanislav Dvorský
Petra Hůlová
Marek Šindelka
Radek Fridrich
Martin Vopěnka
Ivan Binar
Jáchym Topol
Milan Ohnisko
Jonáš Hájek
Simona Racková
Ladislav Zedník
Irena Obermannová
Jan Burian
Jakuba Katalpa
Ivana Myšková
Vratislav Kadlec
Jan Škrob
Eva Klíčová
Tomáš Čada
Petr Tureček
Radek Malý
Lubor Kasal
Roman Kanda
Adéla Knapová
Ondřej Hložek
Markéta Hejkalová
Magdaléna Křížová
Stanislav Biler
Petr Štádler
Roman Polách
Zofia Bałdyga
Tomáš Gabriel
Ondřej Lipár
Karel Kouba
Tomáš Kůs
Magdaléna Šipka
Lenka Bukovská
Anežka Charvátová
Jana Čeňková
Filip Outrata
Petr Himmel
Mariana Fischer
Vesna Tvrtković Evans
Ingrid Artezz
Pavel Zajíc
Lenka Kuhar Daňhelová
Natálie Paterová
Viktor Janiš
Tereza Horváthová
Miroslav Olšovský
Robin Král
Erik Lukavský
Silvia Singerová
Jitka Bret Srbová
Jitka Hanušová
Miroslav Balaštík
Renáta Fučíková
Alžběta Luňáčková
Viktor Bezdíček
Vojtěch Němec
Jan Němec
Lucie Kořínková
Magdaléna Jacková
Tomáš Suk
Petr Šámal
Jiří Trávníček
Jitka Šotkovská
Pavel Janáček
Iva Mrkvičková
Michael Wögerbauer
Iva Procházková
Marta Kellerová Kordíková
Jan Bělíček
Marika Jana Mariewicz
Olga Pavlova
Lenka Jungmanová
Dora Kaprálová
Jan Těsnohlídek
Nikolaj Ivaskiv
Matěj Senft
Lukáš Senft
Tereza Semotamová
Olga Pek
Ondřej Macl
Jana Hradilová
František Kalenda
Ladislav Selepko
Vít Janota
Tereza Riedlbauchová
Ondřej Škrabal
Pavel Janoušek
Zuzana Augustová
Jarmila Grimmová
Tereza Brdečková
Jana Šrámková
Tomáš Zmeškal
Tomáš Tlapa
Zbyněk Fišer
Milena Slavická
Irena Šťastná
Adéla Gálová
Natalie Nera
Zuzana Fialová
Jan Nemček
Lukáš Marvan
Věra Dumková
Saša Gr.
Sylva Fischerová
Tomáš Míka
Zdeněk Staszek