Články od:
Bianca Bellová
23/02/2022 | komentář |

A takhle teď začíná můj Ostrov…

Existuje několik různých cest, kterými se váš text při převodu do jiného jazyka může vydat. Může jít zlatou střední cestou průměru; většinou ani nevíte, že překlad vyšel, překladatel se vás na nic nedoptával, ani s vámi nijak nekomunikoval, a vy doufáte, že to dopadlo jakž takž a čtenář neutrpí. Nikdo si nestěžuje, nebo se o tom aspoň nedozvíte.