Články od:
Hana Žižková
11/08/2022 | glosa |

Nejen o okurkách

Letní období, kdy je většina lidí na dovolené, děti i různé instituce mají letní prázdniny, bývá označováno jako okurková sezóna. A o čem jiném psát v okurkové sezóně než o okurkách.

17/05/2022 | glosa |

Jak si kdo ustele…

… tak si lehne. Ano, můžeme si ustlat i na zemi, častěji však k tomu využíváme nějaký kus nábytku. Pro jeho označení máme v češtině minimálně osmnáct různých pojmenování.

10/03/2022 | glosa |

O ohebnosti

Následující řádky budou o ohebnosti, ale asi jinak, než si myslíte. Latinské flecto (ohýbám) — flexio (ohnutí) dalo základ celé řadě slov, která v češtině zdomácněla, rozumíme jim a běžně je používáme. Objevují se však i slova s významem zcela novým.

20/01/2022 | glosa |

Od koňadry po strakapouda

Česká společnost ornitologická vždy na první lednový víkend vyhlašuje sčítání ptáků na krmítkách. Sedíte u krmítka a pozorujete, kolik a jakých ptáčků přiletí, a pak je nahlásíte přes online formulář. V době vzniku této glosy byly sice k dispozici jen částečné výsledky, ale už názvy prvních deseti nejčastějších ptáků jsou z jazykového hlediska velmi zajímavé.

18/11/2021 | glosa |

Pravopisný příběh

Cyklicky se objevují různá zamyšlení nad tím, jak nám zastarávají seznamy tak zvaných vyjmenovaných slov a jak se v nich děti setkávají s některými výrazy, které nikde jinde než v pravopisném cvičení nepoužijí. Slov nebo slovních spojení vyskytujících se hlavně ve školních diktátech je celá řada a při troše fantazie bychom z nich mohli sepsat i krátký příběh.

09/09/2021 | glosa |

Běžný host a výstřední hostka

Úplně se nabízí, abychom první jazykovou glosu začali hostem a hostkou. Zatímco slovo host je běžné, známé a frekventované, výraz hostka v dnešní češtině běžný není. Vyskytuje se jen ojediněle a působí poněkud výstředně, a to i přes různé snahy používat slovo hostka v rámci genderově korektního vyjadřování. Proč se hostce nedaří proniknout do češtiny 21. století?