Články od:
Jakub Kára
06/08/2019 | recenze |

Velký kolaborantský román

Marek Toman si v posledních letech vybudoval postavení autora solidních (především) historických próz. Jeho poslední prózy (hlavně Veliká novina o hrozném mordu Šimona Abelese, Chvála oportunismu a Neptunova jeskyně) se setkaly s uznáním kritiků a recenzentů, ale zároveň nikdy nevyvolaly příliš velký ohlas.

16/04/2019 | recenze |

Návrat mandragory

Ke konci minulého roku se objevila prvotina Martina Puskelyho s nic (moc) neříkajícím názvem Vaše tváře zla. Ani text na přebalu knihy čtenáři příliš nenapověděl.

11/10/2018 | komentář |

Člověk se musí nechat vyhodit

Jiří Hájíček se rozhodl nepřevzít Státní cenu za literaturu. Zdůvodnil to ve svém dopise ministrovi kultury ze 6. září 2018 tím, že ho k tomu vede zpolitizování ceny, „a to okolnostmi po odstoupení Petra Hrušky a následně dalších tří členů z poroty Státní ceny, kteří tak chtěli vyjádřit nesouhlas se současnou politickou reprezentací České republiky“. Jiří Hájíček tak reagoval na prohlášení Petra Hrušky z 13. července 2018.

06/10/2015 | recenze |

Převeliká tíha kultury

Román Kokoschkova loutka svým názvem odkazuje k jednomu slavnému milostnému vzplanutí, a navíc se ke čtenáři dostává jako román oceněný Cenou Evropské unie za literaturu (EUPL). Očekávání jsou tedy velká. Vezme-li ale čtenář román Afonse Cruze do ruky, jeho očekávání se brzy promění ve zklamání. A bude-li pokračovat v četbě, zklamání vystřídá znechucení.