Články od:
Kamila Hladká
05/01/2021 | komentář |

Příhraničí neutěšené, přitom nádherně vznešené

V dnešním literárním domku v zahradě broumovského kláštera bydlíval od osmnáctého století kuchař, od padesátých let minulého století tam internované řádové sestry vyšívaly ornáty a vyráběly matrace, dnes tu sedím já a skládám jejich vzpomínky.