Články od:
Marek Lollok
05/09/2017 | recenze |

Legenda Lopatka

Se zhruba ročním odstupem vyšel sborník příspěvků z konference věnované Janu Lopatkovi, kterou pořádala Revolver Revue ve spolupráci s Ústavem české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

21/06/2016 | recenze |

Vyprávět sebe sama

Kniha Aleny Zemančíkové je nápadná svou nenápadností. Takřka nic z textu nekřičí, neupozorňuje na sebe víc, než je nutné. Tato vzácná umírněnost ve výrazu však neznamená nudu; naopak, průběžně si lze uvědomovat jazykovou diferencovanost a v důsledku přesnost podání a také pochopit autorčino rozhodnutí pro takové pojetí.

01/12/2015 | recenze |

Zeptej se dědy

Patrick Zandl je relativně známý internetový novinář píšící hlavně o moderních komunikačních technologiích. Téma i pojetí jeho knihy Husákův děda je proto poněkud překvapivé: mnohem více než žhavá přítomnost či budoucnost ho zajímá to, co už bylo. Svou knihu totiž věnuje prarodičům, doslova „dědečkům a babičkám, kteří nás vychovali a kteří se nebáli“.