Články od:
Radomil Novák
27/09/2016 | recenze |

Blackout po česku

Prozaická prvotina Miroslava Bočka nás uvádí do města rozvráceného politickou, ekonomickou a hlavně morální krizí po takzvaném blackoutu. Město je zasaženo „přílivem“, jak autor vstřícný vůči svému čtenáři vysvětluje, „příliv“ zde v obrazném smyslu ztělesňuje představu krize, aféry, rozvratu, posléze dojde i k jeho explicitnímu naplnění, když je do řeky protékající městem vypuštěna voda z blíže neupřesněného zdroje.

28/04/2015 | recenze |

Úroda z literárního záhumenku

Kde je hranice mezi četbou kvalitní a stupidní, mezi centrem a periferií literatury, je věcí vkusu čtenáře či odborné zkušenosti literárního vědce a kritika. Po roce 1989 se tato hranice mnohdy stírala v kontextu bujících nakladatelství a záplavy triviálního čtení. Situace po téměř čtvrtstoletí je v mnohém podobná.