Články od:
Richard Vašek
01/02/2019 | ukázka |

„Račte to podepsat libovolnou šifrou.“

Ukázka ze studie Richarda Vaška, která se zabývá literární a žurnalistickou činností prezidenta T. G. Masaryka, jíž se pokoušel ovlivňovat veřejné mínění a vstupoval do nejrůznějších aktuálních sporů. Předmětem Vaškova zájmu je zvláště anonymní publicistika, tedy články, které psal pod šiframi nebo publikoval nepodepsané.