Články od:
Roland Barthes
03/04/2015 | ukázka |

Roland Barthes o Rolandu Barthesovi

Kniha je klíčovou prací Barthesova středního období. Sestává ze sledu stylizovaných biografických fragmentů, ve kterých se úvahy o vlastní subjektivitě a tělesnosti prolínají s teoretickým myšlením. Vymezuje se zde tak oblast psaní a uvažování, která s postupem času začíná být pro Barthese stále typičtější.