Články od:
Vladimír Stanzel
05/05/2015 | recenze |

Svíjet se postmoderně

Pro svůj třetí literární opus si Hana Lundiaková, nejen spisovatelka, ale i zpěvačka a akordeonistka skupiny Stinka, dala předsevzetí „napsat knihu, která by svým pohledem na svět připomínala složené oči u hmyzu. Měla by přinést čtenáři jiný zorný úhel, než je člověku dán. Větší. A zároveň umožnit detailnější vidění“. Tento záměr se jí podařilo naplnit, výsledný text je opravdu svého druhu mozaikou (hlavně v rovině jazykové), ale po jeho přečtení zůstává pochybnost, zdali jde o pohled, jenž čtenáře v něčem podstatném dokáže obohatit.

04/11/2014 | recenze |

Když rabi cigánil

I poté, co byla poměrně záhy odhalena pravá identita Chaima Cigana, jímž se ukázal být literární matador Karol Sidon, stále platí, že Altschulova metoda jako první díl zamýšlené tetralogie představuje v české poválečné „židovské“ literatuře určité svěží novum — nevévodí jí traktování nezměrného utrpení, které Židům přinesl nacismus a šoa, ačkoli i ono dostává v knize prostor, ale židovství samotné — zachycené na přelomu osmé a deváté dekády dvacátého století —, samozřejmě s nutnými historickými exkurzy. Sidon hlavně máločím omezuje svou fabulaci, která inspirací v pokleslých žánrech, znalostí psychologie a filozofie jako by navazovala na to nejlepší z tvorby Vladimíra Neffa.