Články od:
Vojtěch Hojný
11/04/2022 | recenze |

Dvanáct taktů romského blues

Dvanáctka romských autorek a autorů předkládá čtenářům v knize „Samet blues“ svůj pohled na devadesátá léta dvacátého století. Poslední titul z nakladatelství KHER nastavuje zrcadlo obecně zažitému pohledu na dekádu mezi sametovou revolucí a přelomem tisíciletí jako na zlatou éru, se kterou přišly neomezené možnosti pro všechny.