Články od:
Vojtěch Velísek
14/12/2016 | portrét |

Básně s vykřičníkem

Ani letos není čtenářská obec ochuzena o ročenku Nejlepší české básně. Přes konečný počet čtyř desítek básní se představuje širokogenerační i tematické rozpětí české poezie, byť je podmíněno hodnocením jedince, vlastně dvou. Role editora, tedy jakéhosi hledače jehel v kupce sena, se ujal ostravský Jakub Chrobák. Jakost prvního výběru byla podrobena výběru druhému skrze arbitra — brněnského básníka Víta Slívu.

05/07/2015 | portrét |

Vidět magii ve všedních věcech

Mezi pravidelné autory, se kterými se na Měsíci autorského čtení můžete potkat, patří mimo jiné Michal Ajvaz. Autor světů, jejichž řád je dán imaginativní filozofií a spojováním reálných věcí, které nás obklopují, do nadreálných vztahů fungujících pouze v hranicích fikce, vystoupil na čtvrtém večeru literárního festivalu.

12/05/2015 | recenze |

Fluktuace osmdesátými roky

Biografické narativy z období totalitních režimů čtu jako pohádku. Vím, kdo je kladný hrdina, který pod jhem establishmentu strádá a trpí, rozeznávám záporné postavy „černokněžníků“. Očekávám vodopád výčitek, pokory, vzlykavého popisu nactiutrhání i ješitných projevů hrdinství proti zlotřilé mocnosti. Občas ale narazím na text, který popisuje onu dobu nepřímo, a přesto z něj dokážu převzít mnohem více povědomí o koloritu doby než z oněch „pohádkových“ biografií.

28/10/2014 | recenze |

Malá domů české naratologie

Barda české literární vědy Lubomíra Doležela snad netřeba představovat. Český strukturalista a jeden z prvních průkopníků teorie fikčních světů vydává v současnosti hned dvě publikace.