Host 7 dní online
vzorec pro literaturu
časopisarchiv hosta Menu

Západ a jeho víra

 —  Tomáš Petráček
akadamie

Ačkoliv se neshodnou na pozitivním či negativním hodnocení, církevní, kulturní a sociální historici různých konfesí a světonázorů sdílejí přesvědčení o zásadním významu reformace pro další vývoj západní civilizace a křesťanské víry. Kněz, historik a teolog Tomáš Petráček se v nové knize s podtitulem „9,5 teze k dopadům Lutherovy reformace“ zamýšlí nad tím, co tento význam znamená a jak souvisí se… Pokračovat…

Lidé reagují v Praze jako v jakékoliv kapitalistické zemi

 —  Gabriel García Márquez
akademie

V období studené války bylo Československo cílem mnoha latinskoamerických levicových intelektuálů, z nichž někteří o svém pobytu zanechali písemná svědectví. Tyto písemné záznamy sebral a uspořádal v nové knize Československo očima latinskoamerických intelektuálů 1947—1959 historik Michal Zourek. V ukázce píše o svých dojmech z Prahy Gabriel García Márquez. Pokračovat…

1599

 —  James Shapiro
akademie

Jak se z talentovaného dramatika a básníka stal jeden z největších autorů v dějinách literatury? V líčení literárního historika Jamese Shapira můžeme sledovat, co Shakespeare v roce 1599 četl, jaké hry viděl a s kým spolupracoval, stejně tak jako dějinné události, které hýbaly alžbětinskou Anglií. Pokračovat…

Volá Londýn

 —  Pavel Tigrid
akademie

Spisovatel, novinář a ministr kultury Pavel Tigrid na konci třicátých let emigroval do Velké Británie. V Londýně připravoval československé exilové vysílání pro BBC — a reflektoval dosavadní intelektuální a politické zrání své, české i evropské. Dalo by se říct, že v Londýně se z něj stal ten Pavel Tigrid, kterého známe z pozdějších let. Během svého londýnského pobytu ale… Pokračovat…

Politický řád a úpadek

 —  Francis Fukuyama
akademie

Podobně jako se během tísíciletí vyvíjel homo sapiens, prochází o něco zrychleným vývojem také homo politicus. Politika a veřejný prostor dnes už má pramálo s antickou agorou a od dob Velké francouzské revoluce probíhá evoluce státu i jeho správy doslova šíleným tempem. Americký politolog Francis Fukuyama, proslulý tezí o konci dějin, se v nové knize ptá, k čemu… Pokračovat…

Medicines buy here online, generic canadian