Host 7 dní online
vzorec pro literaturu
časopisarchiv hosta Menu

Smysl české existence

 —  Miloslav Bednář
akademie

Ukázka z nového pojednání filozofa Miroslava Bednáře , které vychází z filosofického významu Masarykova pojetí českých dějin v souvislostech české státní ideje. Z tohoto zorného úhlu se zabývá duchovně zásadními osobnostmi rozhodujících epoch a zlomových událostí českých, respektive československých dějin. Pokračovat…

Svět ve slovech

 —  Martin Puchner
akademie

Nikoliv náhodou si Alexandr Veliký schovával pod polštář Íliadu — někde se pro svá velikášská tažení inspirovat musel. Ukázka z literární historie od Martina Puchnera, v níž jsou literární díla aktéry dějin. Pokračovat…

Na vzdělání záleží

 —  Dana Hamplová, Tomáš Katrňák
akademie

Za posledních dvacet let došlo v České republice k zásadnímu nárůstu počtu studentů na vysokých školách. Jedním z důsledků je, že v naší populaci vzrostl podíl osob s ukončeným vysokoškolským vzděláním na dvojnásobek. Ukázka ze studie, která se zabývá i nečekanými dopady tohoto trendu. Pokračovat…

Proroci postutopického radikalismu

 —  Adam Borzič, Olga Pavlova, Ondřej Slačálek
akademie

Ukázka ze srovnání dvou radikálních myslitelů současnosti, ruského postfašisty Alexandra Dugina a amerického postanarchisty Hakima Beye. Politolog Ondřej Slačálek, básník Adam Borzič a literární vědkyně Olga Pavlova zasazují myšlení těchto zdánlivě protikladných autorů do historického, politického, spirituálního a literárního kontextu. Pokračovat…

Liberální obroda ve střední Evropě

 —  Jacques Rupnik
akademie

„Liberální obroda ve střední Evropě“ je část eseje, který vzešel z přednášky Jacquesa Rupnika na půdě Central European University v roce 2017 a jehož název zní „Krize liberální demokracie ve střední Evropě“. Rupnik se v textu zamýšlí nad příčinami úspěchu ekonomického liberalismu v postkomunistických zemích, jenž paradoxně částečně způsobuje nynější odpojování liberalismu od demokracie. Esej… Pokračovat…

Medicines buy here online, generic canadian