Host 7 dní online
vzorec pro literaturu
časopisarchiv hosta Menu

Věda s lidskou tváří

 —  Riikka Palonkorpiová
akademie

Finská historička Riikka Palonkorpiová analyzuje roli vědy a postavení vědce v socialistické společnosti na příkladu dvou významných českých chemiků, Františka Šorma, bývalého předsedy ČSAV, a Otty Wichterleho, vynálezce kontaktních čoček. Oba vědci, špičkoví odborníci, byli nuceni v období studené války neustále vyjednávat se státními úřady, které se pokoušely omezit jejich kontakty se západní vědeckou… Pokračovat…

K evropské jednotě

 —  George Orwell
akademie

Jako všichni intelektuálové své doby se i George Orwell pokoušel po druhé světové válce zorientovat v mezinárodní politické situaci — a nalézt naději. Přesvědčený socialista a zároveň odpůrce stalinismu Orwell už v krátkém eseji z roku 1947 předjímá, že jednou z mála šancí Evropy a jejích obyvatel na mír a důstojnost by byla jakási forma mezinárodní unie… Pokračovat…

Postmodernismus neboli kulturní logika pozdního kapi­ta­lismu

 —  Fredric Jameson
akademie

Americký filozof a teoretik kultury Fredric Jameson, jehož celoživotním tématem jsou vzájemné vazby mezi kulturou, společností a ekonomikou, ve své dnes již klasické knize představuje celou složitost postmoderní kultury, jak se projevuje ve filozofii, literatuře, výtvarném umění, filmu, architektuře a ideologii. Pokračovat…

Karneval zdání

 —  Georges Balandier
akademie

Esejistická kniha slavného a nedávno zesnulého antropologa analyzuje na základě řečového rámce postmoderní současnost, stejně tak jako dějiny minulého století, odhaluje změny řečových paradigmat a jejich fatální následky na naše bytí, tedy zrod globalizace ekonomie, numerizace reality a všeobecné rozšíření informatiky znamenající nástup současnosti, tedy jeho slovy „Velké transformace“. Pokračovat…

Swingaři a potápky v protektorátní noci

 —  Petr Koura
akademie

Nová kniha Petra Koury pojednává o výstředních tanečnících swingu z doby druhé světové války, nazývaných „potápky“ a „bedly“. Jedná se o první komplexní zpracování této první české městské subkultury mládeže, jež prostřednictvím sympatií k angloamerické kultuře vyjadřovala odpor vůči nacistické okupaci a položila tak základy pro obdobné hudební subkultury v pozdějších desetiletích, jako byli rokenroloví „páskové“ či bigbítové… Pokračovat…