Host 7 dní online
vzorec pro literaturu
časopisarchiv hosta Menu

Hrůza v české literatuře

 —  Patrycjusz Pająk
akademie

Ukázka z knihy, která je v polském i českém kontextu vůbec první komplexní monografií věnovanou české hrůzostrašné literatuře. Na téměř pěti stech stránkách mapuje její autor vývoj tohoto žánru v širším kontextu dějin české literatury 19. a 20. století i jeho balancování na pomezí populární a umělecky náročné tvorby, včetně řady přesahů do jiných vědních disciplín, například filozofie či filmové… Pokračovat…

Podstata člověka

 —  Rémi Brague
akademie

O tom, že je člověk jakožto biologický druh ohrožen, není pochyb: tři největší hrozby představují zbraně hromadného ničení, znečišťování životního prostředí a demografické vymírání. Ohrožení pro člověka však přichází i z oblasti myšlení. V jakém smyslu? Ptá se v knize s podtitulem „O ohrožení lidské legitimity“ historik filosofie Rémi Brague. Pokračovat…

Co je ironická věda aneb konec postmoderny

 —  István Vörös
akademie

Maďarský bohemista, literární vědec, estetik a vysokoškolský pedagog István Vörös je především básník, třebaže doma i v zahraničí jsou oceňovány i jeho prózy a dramatické texty. Jeho odborné texty, někde na pomezí esejů a studií, které teď edičně připravil Radim Kopáč, vychází knižně pod názvem titulního eseje Co je ironická věda. Pokračovat…

Tyranie

 —  Timothy Snyder
akademie

Historik a veřejný intelektuál Timothy Snyder, proslulý studií Krvavé země nebo knižním rozhovorem s Tony Judtem o Intelektuálovi ve 20. století, se snaží jako asi všichni kolem porozumět dnešní politické a společenské situaci. Bere si přitom na pomoc svou erudici historika a v nové knize proto nabízí dvacet lekcí z dvacátého století. Pokračovat…

Více Evropy! Ale jaké?

 —  Jan Keller
akademie

Sociolog a europoslanec Jan Keller v nové knize řeší nejen migrační krizi, ale hlavně politické nedostatky evropského projektu, které odhaluje. K pročtení nabízíme ukázku z poslední kapitoly polemické Kellerovy studie. Pokračovat…

Medicines buy here online