Host 7 dní online
vzorec pro literaturu
časopisarchiv hosta Menu

„Kéž je všecko ku prospěchu obce!“

 —  Petr Blažek (ed.)
akademie

Filozof Jan Patočka a jeho rodina byli v hledáčku československé Státní bezpečnosti od konce padesátých let. Nová studie Petra Blažka se věnuje obrazu Jana Patočky, který z dokumentů, zápisů a výslechů tajné policie vyvstává. Pokračovat…

Násilím proti „novému biedermeieru“

 —  Ondřej Daniel
akademie

Studie Ondřeje Daniela Násilím proti „novému biedermeieru“ podrobně mapuje vztahy mezi většinovou společností (označovanou zde jako „nový biedermeier“) a menšinovými kulturami v tehdejším Československu a posléze v České republice na konci osmdesátých let minulého století a začátku století 21. Ve vybrané ukázce se zaměřuje na české antifašistické hnutí. Pokračovat…

Občanský sektor v ohrožení?

 —  Pavol Frič
akademie

S rostoucí profesionalizací a úpadkem členství v občanských organizacích klesá jejich demokratický potenciál. Hodnota občanských organizací jako participační infrastruktury občanů upadá, čímž tyto organizace ztrácejí podstatné odůvodnění své existence, tj. schopnost socializovat občany k demokracii. Růst profesionalizace a pokles členů občanských organizací je na druhé straně doprovázen nástupem občanského „aktivismu na volné noze“. Jde o tzv. individualizované… Pokračovat…

Věřit v dějiny

 —  François Hartog
akademie

Hlavní otázka, kterou si François Hartog klade, zní takto: Jaké je vlastně naše dnešní historické vědomí? Nikoli snad jen vědomí profesionálních historiků, nýbrž kohokoli, doslova všech našich současníků, ať se minulostí zaobírají, anebo jsou jen příležitostně konfrontováni s jejím připomenutím. Jaké je tedy naše historické vědomí, jak ho vnímáme, jak ho… Pokračovat…

Věda s lidskou tváří

 —  Riikka Palonkorpiová
akademie

Finská historička Riikka Palonkorpiová analyzuje roli vědy a postavení vědce v socialistické společnosti na příkladu dvou významných českých chemiků, Františka Šorma, bývalého předsedy ČSAV, a Otty Wichterleho, vynálezce kontaktních čoček. Oba vědci, špičkoví odborníci, byli nuceni v období studené války neustále vyjednávat se státními úřady, které se pokoušely omezit jejich kontakty se západní vědeckou… Pokračovat…