Host 7 dní online
vzorec pro literaturu
časopisarchiv hosta Menu

Jakými tvory jsme?

 —  Noam Chomsky
akademie

Nejnovější kniha Noama Chomského se dotýká vybraných základních otázek studia přirozeného jazyka v nejširších souvislostech, a to z hlediska teoretické lingvistiky, filozofie vědy a jazyka, kognitivní vědy, evoluční biologie či metafyziky, a sleduje také jejich provázanost při studiu rozsahu i mezí lidských kognitivních schopností a jejich biologické podstaty. Jak se právem píše v předmluvě Akeela Bilgramiho, kniha „představuje celoživotní reflexi… Pokračovat…

Češi o Češích

 —  Eva Hahnová
akadamie

Proč se někteří Češi domnívají, že jsou příslušníky pomýleného a selhávajícího národa, zatímco jiní protestují proti přepisování dějin? Dnešní móda hanlivých stereotypů o Češích je markantní součástí současných sporů o dějiny. Vzbuzuje nejen emocionálně rozhořčené protesty a více či méně věcnou kritiku, ale i obavy o národní identitu. Ukázka ze studie historičky Evy Hahnové o české identitě nebo… Pokračovat…

Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy

 —  Martin C. Putna
akademie

Literární historik Martin C. Putna prochází širokým územím někdejšího rakousko-uherského mocnářství. Vzdor oné „jakoby nekonečné mnohosti a pestrosti“ nakonec v této oblasti nalézá zřetelné rysy společných duchovních dějin. Jejich počátek splývá s počátkem vlády Habsburků nad středoevropským prostorem a s jejich snahou bránit jej před tureckým a posléze i protestantským nebezpečím. Skutečná Střední Evropa se utváří v „umírněném… Pokračovat…

Mýtus o Marsu a Venuši

 —  Deborah Cameronová
akademie

Představy o rozdílech mezi pohlavími nejsou jen dílem společenských předsudků a hluboko zakořeněných mýtů, ale v posledních dvaceti letech také různých self-help příruček a víceméně amatérských společenských sond. Lingvistka Deborah Cameronová se v knize názvem odkazující snad k nejslavnějšímu zástupci této literatury kriticky zabývá biologickými evolucionistickými zjednodušeními, jichž se autor dopouští, a jejich dopady na identitu a vlastní… Pokračovat…

Nacistická kulturní politika v Protektorátu

 —  Volker Mohn
akademie

Podle nacistické propagandy prožívali Češi za Protektorátu „dobu kulturního rozkvětu“. Taková tvrzení je samozřejmě třeba odkázat do říše legend. Přesto však právě v kulturní oblasti zbýval českému obyvatelstvu poměrně nemalý prostor pro realizaci, nenutili mu jen propagandu a nepředkládali jen lehkou zábavu. Ukázka ze studie o kultuře za dob protektorátu ukazuje, v jakých podmínkách… Pokračovat…

Medicines buy here online, generic canadian