Host 7 dní online
vzorec pro literaturu
časopisarchiv hosta Menu

Anarchie, stát a utopie

 —  Robert Nozick
akademie

Do jaké míry stát omezuje osobní svobodu svých občanů v zájmu poslání, které plní? Tedy při ochraně proti násilí, krádežím a podvodům a zajištění rovnosti občanů v sebeuplatňování? Právo jednotlivce na osobní svobodu je nezpochybnitelné, ale kolik prostoru toto individuální právo státu ponechává? Ukázka ze slavné studie filozofa Roberta Nozicka. Pokračovat…

Český antiklerikalismus

 —  Stanislav Balík a kol.
akademie

Antiklerikalismus získával podobu kulturního boje, jenž se uplatňoval především v otázce školské a manželské politiky, respektive v otázce rituálů — smrti a pohřbívání. Vedle perspektivy celozemské, české a moravské, nazírané prostřednictvím zákonů a zákonných opatření, autoři nové monografie zvolili i perspektivu mikrohistorickou, jež ozřejmuje, jak se antiklerikální nálady a postoje uplatňovaly během každodenního náboženského, politického a společenského života. Pokračovat…

Kterak Západ zbloudil

 —  Dambisa Moyová
akademie

Zpráva o současném úpadku hospodářské nadvlády Západu. Jak kvůli chybné hospodářské politice v uplynulých padesáti letech nejvyspělejší a nejbohatší státy světa promarnily své dominantní postavení? Podle ekonomky D. Moyové jsou příčiny hospodářského úpadku tři: za prvé západní svět většinu kapitálu investoval špatně, za druhé pracovní síla na Západě příliš zdražila a za třetí se… Pokračovat…

Narativ jako virtuální realita

 —  Marie-Laure Ryanová
akademie

Marie-Laure Ryanová se ve své knize zabývá virtuální realitou a zkoumá, zda tento pojem éry počítačů vyžaduje radikálně novou teorii čtení vedle dvou základních — interaktivity a vtažení (immersion), z nichž při práci vychází. Provádí čtenáře po méně známých i známějších teoriích dvacátého století, které se nějak chopily problému nově vznikajících elektronických médií. Pokračovat…

Dlouhé stíny předsudků

 —  Eva Hahnová
akademie

Odkazy na Mnichov 1938 a na studenou válku jsou světoznámými metaforami, ale historii jejich vzniku zná jen málokdo. V obou případech v nich hrály velkou roli obrazy Československa, včetně předsudků a stereotypů o Češích, které osvětluje tato kniha. Seznamuje totiž vůbec poprvé systematicky s tím, jak vnímali český národ ve 20. století politici, diplomaté, publicisté a historikové německy… Pokračovat…

Medicines buy here online, generic canadian