Host 7 dní online
vzorec pro literaturu
časopisarchiv hosta Menu

Podnikový management v Československu

 —  Tomáš Vilímek
akademie

Studie historika Tomáše Vilímka o roli českých manažerů při proměně Československa v demokracii je součástí kolektivní monografie Architekti dlouhé změny, která se „věnuje analýze expertních forem vládnutí a jejich legitimizaci před rokem 1989, resp. přenosu expertního vědění a praktik politicko-sociálního řízení v době obnovování demokratického řádu“. Pokračovat…

Záhada rozumu

 —  Hugo Mercier, Dan Sperber
akademie

Říká se, že rozum nás odlišuje od zvířat a je pramenem lidské moudrosti. Stejně jako ostatní charakteristiky našeho živočišného druhu vznikl evolucí, což vzbuzuje dvě zásadní otázky: Proč k tomu nedošlo i u zvířat? A proč se lidé tak často chovají úplně bláznivě? Pokračovat…

Deník z Prahy 1945—1946

 —  Margarete Schellová
akademie

Deník pražské Němky Margarete Schellové zachycuje autorčiny osobní zážitky během desetiměsíčního pobytu v československých internačních táborech od zatčení během Pražského povstání až do března roku 1946. Pokračovat…

Zrod moderního světa

 —  Christopher Alan Bayly
akademie

Ukázka ze stěžejní práce britského historika o moderní transformaci společnosti a civilizace. Příchod modernity pro Baylyho není výsledek působení elit, ale naopak souhrou mnoha faktorů a proměn, na nichž se podílela většina obyvatelstva. Pokračovat…

O věrnosti překladu

 —  František Štícha.
akademie

Ukázka z jazykovědné studie o překladu, v níž František Šícha rozebírá převod Remarqueova románu Vítězný oblouk do češtiny. Pokračovat…

Medicines buy here online, generic canadian viagra