Host 7 dní online
vzorec pro literaturu
časopisarchiv hosta Menu

Gottwaldovo Československo jako fašistický stát

 —  Petr Placák
akademie

„Konečným smyslem celého našeho snažení, celého života nás komunistů je uskutečnění velkých a svatých ideálů socialismu,“ prohlásil Klement Gottwald roku 1946 a nešlo o pouhý rétorický obrat. Komunistickou vizi ráje na zemi doboví politici i pozdější komentátoři často přehlíželi, a přece je jedině v tomto rámci možné vykládat poválečnou nacionálněsocialistickou revoluci, na jejíž vlně se komunisté… Pokračovat…

Jan Mukařovský. Život a dílo

 —  Ondřej Sládek
akademie

Dílo Jana Mukařovského patří právem do zlatého fondu české, ale i světové literární vědy a estetiky. Nutnost nově kriticky analyzovat a zhodnotit přínos jeho strukturálních koncepcí, ale i pozdějších prací, kdy se veřejně distancoval od strukturalismu, je nasnadě. Ukázka z nové monografie o životě a díle předního českého strukturalisty. Pokračovat…

V obecném zájmu

 —  Michael Wögerbauer, Petr Píša, Petr Šámal, Pavel Janáček a kol.
akademie

Dějiny české literatury již od 18. století provázejí stížnosti literátů na to, jak je jejich tvorba omezována cenzurou. Přesto vědecká práce, která tento jev zevrubně popisuje, vychází až nyní. Kniha V obecném zájmu zkoumá proměny cenzury literatury a tisku od nástupu osvícenství až do počátku 21. století a masového rozšíření internetu. Pokračovat…

Arabské jaro

 —  Miloš Mendel
akademie

Eufemistický výraz „arabské jaro“ se stal všeobecně užívaným klišé pro politický a ideologický vývoj v zemích Blízkého východu a severní Afriky od ledna 2011. Jaký proces se tehdy začal v některých oblastech odvíjet? Pokračovat…

Český a slovenský literární parnasismus

 —  Dalibor Tureček, Aleš Haman (eds.)
akademie

Parnasismus se ukazuje nejen jako jeden z klíčových součinitelů dobové literárnosti 19. století, ale zároveň jako specifická kvalita české literatury, navazující bezprostředně na moderní evropské podněty. Ukázka z literárně-historické novinky o českém a slovenském parnasismu. Pokračovat…

Medicines buy here online, generic canadian viagra