Host 7 dní online
vzorec pro literaturu
časopisarchiv hosta Menu

V obecném zájmu

 —  Michael Wögerbauer, Petr Píša, Petr Šámal, Pavel Janáček a kol.
akademie

Dějiny české literatury již od 18. století provázejí stížnosti literátů na to, jak je jejich tvorba omezována cenzurou. Přesto vědecká práce, která tento jev zevrubně popisuje, vychází až nyní. Kniha V obecném zájmu zkoumá proměny cenzury literatury a tisku od nástupu osvícenství až do počátku 21. století a masového rozšíření internetu. Pokračovat…

Arabské jaro

 —  Miloš Mendel
akademie

Eufemistický výraz „arabské jaro“ se stal všeobecně užívaným klišé pro politický a ideologický vývoj v zemích Blízkého východu a severní Afriky od ledna 2011. Jaký proces se tehdy začal v některých oblastech odvíjet? Pokračovat…

Český a slovenský literární parnasismus

 —  Dalibor Tureček, Aleš Haman (eds.)
akademie

Parnasismus se ukazuje nejen jako jeden z klíčových součinitelů dobové literárnosti 19. století, ale zároveň jako specifická kvalita české literatury, navazující bezprostředně na moderní evropské podněty. Ukázka z literárně-historické novinky o českém a slovenském parnasismu. Pokračovat…

Cesty k emancipaci

 —  Pavel Barša
akademie

Pavel Barša v nové knize rozlišuje tři cesty k emancipaci — existenciální revoltu, politickou revoluci a občanské jednání. V prvních dvou lze najít mnoho podnětného, jakmile se však jedna nebo druhá začne představovat jako jediná a o sobě dostatečná odpověď na otázku lidské emancipace, ústí do opaku toho, co slibuje. První uvrhává člověka do osamělé bezmoci tragického… Pokračovat…

Zdivočelý kontinent

 —  Keith Lowe
akademie

Ačkoli válka skončila oficiálně v květnu 1945, trvalo celé desetiletí, než se Evropa opět postavila na nohy. Válka zanechala třicet milionů obětí, rozvrátila ekonomiku a instituce — policii, média, dopravu, místní i národní vlády. Kriminalita se vymkla kontrole a lidé čelili všudypřítomnému hladu. Ukázka z historického portrétu prvních poválečných let od Keitha Loweho. Pokračovat…

Medicines buy here online, generic canadian viagra