Host 7 dní online
vzorec pro literaturu
časopisarchiv hosta Menu

Ódinn. Mýtus, oběť a iniciace

 —  Jan A. Kozák
akademie

Opera, literatura a v poslední době komiks i jeho adaptace velkou měrou čerpají inspiraci ze severské mytologie a vikingských ság. Jejich pomyslným středem jsou příběhy o nejvýznamnějším severském božstvu, Ódinnovi. Jemu i celému systému skandinávské mytologie se v nové knize věnuje Jan A. Kozák. Pokračovat…

Za (de)konstruktivismem

 —  Jan Matonoha
akademie

Posledních sto let se kromě literatury bouřlivě rozvíjel i její akademický odraz — literární teorie. Do jejího vývoje promluvil především meziválečný strukturalismus a jeho pokračovatelé v šedesátých a sedmdesátých letech: poststrukturalisté, dekonstruktivismus, postmodernističtí myslitelé a podobně. A houština teorie se zdá být ještě neproniknutelnější než závěje literatury. Editor Jan Matonoha s týmem spolupracovníků připravili knihu, která se v podobě… Pokračovat…

Západ a jeho víra

 —  Tomáš Petráček
akadamie

Ačkoliv se neshodnou na pozitivním či negativním hodnocení, církevní, kulturní a sociální historici různých konfesí a světonázorů sdílejí přesvědčení o zásadním významu reformace pro další vývoj západní civilizace a křesťanské víry. Kněz, historik a teolog Tomáš Petráček se v nové knize s podtitulem „9,5 teze k dopadům Lutherovy reformace“ zamýšlí nad tím, co tento význam znamená a jak souvisí se… Pokračovat…

Lidé reagují v Praze jako v jakékoliv kapitalistické zemi

 —  Gabriel García Márquez
akademie

V období studené války bylo Československo cílem mnoha latinskoamerických levicových intelektuálů, z nichž někteří o svém pobytu zanechali písemná svědectví. Tyto písemné záznamy sebral a uspořádal v nové knize Československo očima latinskoamerických intelektuálů 1947—1959 historik Michal Zourek. V ukázce píše o svých dojmech z Prahy Gabriel García Márquez. Pokračovat…

1599

 —  James Shapiro
akademie

Jak se z talentovaného dramatika a básníka stal jeden z největších autorů v dějinách literatury? V líčení literárního historika Jamese Shapira můžeme sledovat, co Shakespeare v roce 1599 četl, jaké hry viděl a s kým spolupracoval, stejně tak jako dějinné události, které hýbaly alžbětinskou Anglií. Pokračovat…

Medicines buy here online, generic canadian