komentář
25/06/2015 | komentář |

Kultura bulšitu

Finanční podpora literatury ze strany státu se díky aktivitě Asociace spisovatelů dostává do veřejného povědomí. Způsob, jakým se diskuse o tématu vede, nicméně až příliš připomíná mechanismus, jímž se dostaly do svých současných problémů věda, výzkum a univerzity.

18/06/2015 | komentář |

Ještě k financování literatury a kultury vůbec

Víme, do čeho jsme se pustili v okamžiku, kdy jsme si stanovili za cíl „jedno procento na kulturu“?

11/06/2015 | komentář |

Spíš lži než názory

Není to ani týden, co proběhl Sjezd spisovatelů, který svolala nedávno založená Asociace spisovatelů. Ač Sjezd připomínal spíše konferenci a místo v historicky tradiční záplavě draperií a ubrusů se příznačně odehrál v dnes undergroundově omšelých prostorách klubu Podnik ve funkcionalistické budově Dopravních podniků — splnil snad to zásadní: přednesené příspěvky mají potenciál podnítit širší oborovou diskusi (a to i s těmi, kteří nebyli vítáni).

04/06/2015 | komentář |

Vidět víc než rudou rtěnku

Slovo gender působí na mnoho lidí jako červený hadr na býka. Úvahy o povaze, původu i důsledcích genderových asymetrií dráždí veřejnost i intelektuály. Jinak tomu není ani na poli literatury. Zdá se, že jsme se příliš neposunuli od časů, kdy Simone de Beauvoir psala, že existuje vlastně jen jedno pohlaví, to ženské. Muž je považován za univerzálního člověka, zatímco žena stále za reprezentantku své pohlavní kategorie.

28/05/2015 | komentář |

Petr Hruška kope do špatné mrtvoly

Petr Hruška má v mnoha ohledech pravdu. České školství — a nejen to vysoké — je v krizi. Jeho melancholií prostoupený článek v Revolver Revue slouží jako dobrá ukázka toho, co se na domácích vysokých školách může udát. Kvalita je nahrazena kvantitou, mezi studenty se objevují takzvaní minimaxové. Na Hruškově frustraci mě přesto zaráží jedna věc: v lamentu na české školství není nikde ani náznak sebereflexe. Hruška naprosto neuznává možnost, že obětí systému není jen on, ale i anonymní studentka M. P.

21/05/2015 | komentář |

Kování amarounů

Česko stále moc netuší, jak se stavět ke své nedávné i staleté historii. Pragmatické nastavení politiky mu často brání vtáhnout do sebe historická témata, přežvýkat je a postavit se k nim z nového úhlu. Proto se také množí trapné situace, jako je vymezování se Michala Haška vůči oficiální omluvě brněnským Němcům nebo pověření Daniela Landy složit hymnu pro Karla IV.