poezie
25/04/2020 | poezie | Jitka Hanušová

Současná finská poezie

S počátkem nového milénia se ve finské poezii odehrálo cosi významného, na čemž se shodují jak autoři, tak kritici — odklon od modernistické tradice, která zde za celé půlstoletí hluboce zakořenila. Ve srovnání s 90. lety 20. století se mnohem hojněji začaly psát básně v próze, poté převzal vládu experiment a čím dál blíže současnosti se poezie propojuje s novými médii a živým projevem. Jakkoli je tematické rozrůznění současné básnické tvorby ve Finsku široké, jedna neotřesitelná stálice přece jen zůstává — příroda.

04/04/2020 | poezie | Michal Švec

Dvě století finské poezie

Finská básnická tvorba je pro českého čtenáře takřka neznámá. U nás vydané knižní překlady by se daly spočítat na prstech jedné ruky a na několik vlaštovek otištěných v literárních časopisech vzpomene málokdo. Přestože je poezie ve finštině — alespoň co se tištěného slova týče — ve srovnání s jinými jazyky docela mladá, za uplynulých dvě stě let prodělala dynamický vývoj, charakteristický oscilací mezi domácí a evropskou tradicí a jejich syntézami. S reprezentativním výběrem finských básní napříč staletími v českém překladu se budou moct zájemci seznámit již v blízké době prostřednictvím právě vznikající antologie.

08/02/2020 | poezie | Libuše Valentová

Mezi harmonií a skutečností

Jedním z nejznámějších a nejpřekládanějších rumunských básníků současnosti je Claudiu Komartin. Narodil se v roce 1983 a ve dvaceti letech debutoval básnickou sbírkou Păpuşarul şi alte insomnii (Loutkář a jiné nespavosti), za niž obdržel prestižní Cenu Mihaie Eminesca a díky níž se stal jedním z hlavních představitelů tzv. nové vlny v rumunské poezii. Básnická tvorba Claudia Komartina mě jako rumunistku a občasnou překladatelku poezie zaujala už od jeho první sbírky.

04/01/2020 | poezie | Michaela Zormanová

Ženy Generace 45: Pár slov o uruguayské poezii

V novém roce budeme pokračovat s představováním poezie ze zemí mimo hlavní čtenářský proud, případně psané v jazycích, které se do češtiny překládají spíše výjimečně anebo v menší míře. Tentokrát vás Michaela Zormanová seznámí se třemi uruguayskými básnířkami a jejich básněmi ve vlastním překladu.

14/12/2019 | poezie | Alma Adlerová

Poezie osamělého ostrova

Pátý díl nepravidelného seriálu, který přináší alespoň drobný pohled na poezii psanou v jazycích, které se do češtiny nepřekládají tak často. Máme za sebou Turecko, Ukrajinu, Švýcarsko a Moldávii. Nyní je na řadě Island, o kterém se v několika dílech rozepsala překladatelka Alma Adlerová.

23/11/2019 | poezie | Jarmila Horáková

Moldavská poezie

V rumunštině existuje pořekadlo, že Rumun je rozený básník. Proto není divu, že jak v samotném Rumunsku, tak i v Moldavsku — kde je rumunština úředním jazykem a které je samostatným státem pouze shodou historických okolností — se setkáme s mimořádně bohatou básnickou tradicí.