poezie
19/06/2020 | poezie | Martin Stöhr

Tiše do azuru

Za básníkem Petrem Králem (1941—2020)

06/06/2020 | poezie | Aneta Fidrichová

Nové možnosti litevské poezie

Minule jsme mapovali první kroky litevské poezie. Na následujících řádcích se postupně přeneseme z období druhé světové války přes sovětskou Litvu až do současnosti.

30/05/2020 | poezie | Aneta Fidrichová

Litva jako les

V českém prostředí není litevská poezie (a ani literatura obecně) nikterak známá. Což je škoda, neboť i v Pobaltí vznikla a stále vznikají hodnotná díla. Tento dvojdílný článek si klade za cíl tuto neznalost napravit.

09/05/2020 | poezie | Klára Našincová

Dvojí život jednoho spisovatele

Octavian Soviany, rumunský spisovatel se jménem evokujícím albánské předky, profesor literatury, vášnivý kuřák a zábavný vypravěč, byl v roce 2019 čestným hostem Měsíce autorského čtení. Jeho básnický cyklus velikáni revolucí v českém překladu vzbudil u publika pozitivní ohlasy.

25/04/2020 | poezie | Jitka Hanušová

Současná finská poezie

S počátkem nového milénia se ve finské poezii odehrálo cosi významného, na čemž se shodují jak autoři, tak kritici — odklon od modernistické tradice, která zde za celé půlstoletí hluboce zakořenila. Ve srovnání s 90. lety 20. století se mnohem hojněji začaly psát básně v próze, poté převzal vládu experiment a čím dál blíže současnosti se poezie propojuje s novými médii a živým projevem. Jakkoli je tematické rozrůznění současné básnické tvorby ve Finsku široké, jedna neotřesitelná stálice přece jen zůstává — příroda.

04/04/2020 | poezie | Michal Švec

Dvě století finské poezie

Finská básnická tvorba je pro českého čtenáře takřka neznámá. U nás vydané knižní překlady by se daly spočítat na prstech jedné ruky a na několik vlaštovek otištěných v literárních časopisech vzpomene málokdo. Přestože je poezie ve finštině — alespoň co se tištěného slova týče — ve srovnání s jinými jazyky docela mladá, za uplynulých dvě stě let prodělala dynamický vývoj, charakteristický oscilací mezi domácí a evropskou tradicí a jejich syntézami. S reprezentativním výběrem finských básní napříč staletími v českém překladu se budou moct zájemci seznámit již v blízké době prostřednictvím právě vznikající antologie.