poezie
05/10/2019 | poezie | Iryna Zabiiaka

Velké ambice, pěkná vydání, málo peněz

Překladatelka a literární kritička Iryna Zabiiaka sepsala, jaké je to být básníkem v dnešní Ukrajině. Díky tomu nám o něco víc přiblížila literární tvorbu našich vzdálenějších sousedů.

07/09/2019 | poezie | Jiří Zuzaník

Naslouchám Istanbulu

Básnických sbírek přeložených z angličtiny je celá řada a český čtenář si může vybrat právě tu, na kterou má v danou chvíli chuť. To se bohužel netýká jazyků zemí, jejichž básnická tvorba je dostupná jen zřídka. Jde například o ukrajinštinu, islandštinu, albánštinu… A právě proto jsme se rozhodli oslovit ty, kteří se méně obvyklými jazyky zabývají, a požádali je, aby přispěli svými znalostmi i překlady. Nepravidelně vám tedy přineseme alespoň skromný pohled na tvorbu vybrané země. Začínáme s Tureckem.