poezie
07/09/2019 | poezie | Jiří Zuzaník

Naslouchám Istanbulu

Básnických sbírek přeložených z angličtiny je celá řada a český čtenář si může vybrat právě tu, na kterou má v danou chvíli chuť. To se bohužel netýká jazyků zemí, jejichž básnická tvorba je dostupná jen zřídka. Jde například o ukrajinštinu, islandštinu, albánštinu… A právě proto jsme se rozhodli oslovit ty, kteří se méně obvyklými jazyky zabývají, a požádali je, aby přispěli svými znalostmi i překlady. Nepravidelně vám tedy přineseme alespoň skromný pohled na tvorbu vybrané země. Začínáme s Tureckem.