recenze
24/03/2022 | recenze |

Inspirativní lekce báby Bedly

Markéta Pilátová ve všech svých knížkách pro děti nastoluje téma jinakosti, identity, střetávání odlišných kultur, a to na pozadí hlubokého respektu k přírodě. Ani v příběhu Báby Bedly tomu není jinak.

07/03/2022 | recenze |

Aby naše utrpení našlo své místo v historii

Autobiografická kniha německé Sintky Philomeny Franz vyšla poprvé v roce 1985. Byla tehdy jedním z prvních knižně vydaných svědectví o holokaustu pohledem Romů a Sintů. V roce 2021 se příběh této odvážné ženy dostal pod titulem „Žít bez hořkosti“ i k českým čtenářům jako jedna z mála připomínek často opomíjeného tématu moderních dějin — genocidy Romů a Sintů za druhé světové války.

24/02/2022 | recenze |

Dramata vyškrábaná do dějin

Na sklonku loňského roku vyšel v nakladatelství Vyšehrad třetí svazek „Čechov &“ z volného cyklu Renáty Fučíkové Největší dramatici, tentokrát věnovaný ruskému dramatu. Podtitul sedmi převyprávěných her v historických souvislostech je popisně přesný, ale zdaleka nevystihuje šíři a hloubku autorčina pohledu a její originální autorský přístup literární i výtvarný.

09/02/2022 | recenze |

Neboť čas je jen slovo unášené časem

Poezie archetypů a hutných výsečí světa. Recenze sbírky zahrnující vybrané básně Josefa Hrdličky z let 2014—2020.

31/01/2022 | recenze |

Přílišné vědění — smrt vyprávění

Žánrově postmoderní mix a únava z vyprávění. Recenze knihy „Největší lekce dona Quijota. Důmyslný derviš Sidi Hamet Ibn Enheli a voják Saavedra“ od Štěpána Kučery.

26/01/2022 | recenze |

Návraty do Vidnavy

Próza aneb postmoderní kafkovitost hluboko v nás. Recenze knihy Návrat od Petra Koťátka.