téma
17/09/2016 | téma |

Peckova jáma

K novému románu Peckova jáma spisovatel Ivan Binar poznamenává: „Když vás kvůli Sovětskému svazu zavřou do vězení, nemůžete ho jen tak hodit za hlavu a dívat se na kačenky, jak si plavou, přestože na něj chcete zapomenout, přestože je rozpadlý. Nebo spíš opadaný. Kousky, které z něj opadaly, si nevedou nejlíp. Co když je napadne znovu se přimknout k tomu dubisku? Nejraději bych Sovětský svaz přeškrtl, vypustil, vyzmizíkoval, zapomněl na něj a dělal, že tu nikdy nebyl. Jenže to nejde, v jeho stínu, pod jeho křídly a s ním jsem žil převážnou část života. Kdybych se jí zřekl, nebyl bych to já.“

10/09/2016 | téma |

Rozpukov

Kniha Jen Lien-kcheho vypadá na první pohled jako pohádka o dvou znepřátelených rodech vládnoucích ve vesnici, která se během několika desetiletí čínské hospodářské expanze mění v mnohamilionové město. Složité rodinné a milostné vazby se proplétají s těmi mocenskými, rozkvět rodu jde ruku v ruce s rozkvětem města Rozpukov. Pohádka se ale brzy mění v podobenství o korumpující moci peněz, cynismu, bezohlednosti a ziskuchtivosti, které v čínských poměrech dosahují nepředstavitelných rozměrů.

03/09/2016 | téma |

Protější břehy

Na jaře roku 1922 přijíždí do maghrebského městečka Nahbèsu natáčet americký hollywoodský štáb a moderní vidění světa jeho členů ještě přiostří napětí mezi místními hodnostáři, francouzskými kolonisty a mladými nacionalisty nadšenými pro nezávislost.
Raúf, Rania, Kathryn, Neil, Gabrielle, David, Ganthier a další se ocitnou ve světě, kde vládnou různé jazyky, různé kultury, různé síly. Setkává se zde modernita s tradicí, konzervativismus s revolucionářskými myšlenkami, uvolněné mravy s ulicemi plnými zahalených žen.

27/08/2016 | téma |

Isidorias

Ostravský pravoslavný duchovní Daniel Klabal debutuje ambiciózním historickým románem z blízkého východu. Kupec Džásim v něm nalézá i ztrácí životní štěstí, nesutále putuje a hledá vlastní víru. A jeho příběh zaznamenal mnich z jednoho klášterů na athoském poloostrově.

20/08/2016 | téma |

Všechno je jenom dvakrát

Literární historik a publicista Michal Přibáň napsal debutový román. Vrací se v něm před rok 1989, zůstává přitom i v současnosti. Nejde mu ani tak o reflexi minulého, jako spíš o vhled do duší současníků, kteří minulé prožili a vláčí je všude s sebou.

13/08/2016 | téma |

Pole je tento svět

Severoafrický přístav Tanger, 1941. Mezinárodní demilitarizovaná zóna je přestupní stanicí na útěku před nacismem zuřícím v Evropě. Spolu s uprchlíky z nejrůznějších zemí se zde ocitá také mladý nizozemský pár vedený jinými motivy: Aart a Lies vyrazili vlastnoručně upraveným obytným vozem do světa ještě před okupací, aby unikli „z civilizace“. Cestou na jih už však nemohli přehlížet dopady šířící se války, a tak postupně nabrali šest dětí různého věku a národnosti, které se ocitly ve Francii samy, ať už následkem pronásledování židů, či proto, že se jejich rodiče postavili nacismu na odpor.