téma
30/04/2016 | téma |

Cikán je Cikán

Romové se vždy lišili od „většinové“ společnosti — fascinovali ji i dráždili. Pronásledování a pokusy o asimilaci jsou v dějinách tohoto národa přítomny už od středověku, kdy do Evropy přišel. Literární reportáže známé polské reportérky přibližují život Romů v postkomunistických zemích z mnoha perspektiv.

23/04/2016 | téma |

Na jeden život až příliš

Historie biografického románu je zasazena do první poloviny 20. století. Hlavní hrdina, voják, legionář a pedagog František Kreps, pochází z ekonomicky zajištěné rodiny, žijící v nevelkém východočeském městě. Milan Ráček popisuje jeho službu v rakousko-uherské armádě, následné ruské zajetí, působení v legiích včetně bojů proti nastupující sovětské moci, profesní vzestup po návratu do vlasti až po funkci ředitele Obchodní akademie T. Bati pro zahraniční obchod ve Zlíně, odpor proti moci národních socialistů a později komunistů.

16/04/2016 | téma |

Zajatec představ

David Nemec v románu plném lásky a něžnosti, chladného kalkulování, lží i vzájemné krutosti poměrně surově ohledává existenciální otázku, co vlastně znamená naplnění vztahu mezi mužem a ženou.

09/04/2016 | téma |

Bizom aneb Služba a mise

Nová próza Sylvy Fischerové Bizom aneb Služba a mise se odehrává v naší současnosti. Nezvykle komponované vyprávění má mnoho rovin, vrstev a záhybů, přičemž krouží kolem základních otázek vztahu mezi jedincem a společností: Co je lidský osud, proč se rodíme, do čeho se rodíme, co jsou dějiny? V čem spočívá svoboda? Co dělat dál? Ústředním principem našich životů přitom je a zůstává hra.

02/04/2016 | téma |

Opus Pictum

Vojtěch Němec se rozhodl trochu podívat na atomovou strukturu psané řeči. Zkoušet a pokoušet, to je přece hlavní úkol prozaika, ne jen šimrat pod bradou… Na rozdíl od většiny zavedených autorů, kteří vědomě ztroskotávají na slovech, větách a odstavcích, prý pouští s radostí české literatuře žilou.

26/03/2016 | téma |

Vše, co jsme si nikdy neřekli

Příběh, odehrávající se převážně v 70. letech minulého století ve Spojených státech, začíná tragickou smrtí šestnáctileté Lydie. Čtyřčlenná rodina se snaží přijít na to, proč a jak dívka, která neuměla plavat, skončila uprostřed jezera. Vše, co jsme si nikdy neřekli je studií nejniternějších lidských pocitů a pohnutek, která řeší otázky, jak být sám sebou, jak zapadnout, jak přežít neúspěch, jak se vyrovnat s odlišností či jak naplnit očekávání ostatních.