téma
19/03/2016 | téma |

Ochlazení

V prostředí současných zpravodajců, bývalých operativců ministerstva vnitra a spolupracovníků KGB z doby normalizace či samotných agentů KGB si vypravěč nemůže být ničím jistý, je neustále v ohrožení života. Musí jednat rozhodně, odhadovat přesně situaci a pečlivě promýšlet každý další krok. Současně však žije v přízračném světě zrcadel, v němž nikdo nedůvěřuje nikomu, ba ani sobě samému, jak káže zásada zpravodajské práce. Ukázka z nově vydaného špionážního thrilleru Michaela Žantovského.

12/03/2016 | téma |

Jestli chceš

Čtyřicátník Roar narazí při kondičním běhu v lese na osmatřicetiletou ženu, která se stejně jako on ztratila. Je říjen, dvojici zaskočí brzký soumrak a oba běžci jsou nakonec nuceni strávit v lese mnohem víc času, než chtěli. Ukázka z románu Helle Helleové.

05/03/2016 | téma |

Jidáš byl ufon… a jiné příběhy

Hlavními hrdiny Kučerových textů nejsou jejich hrdinové, ale sám text. A tak se spisovatel setkává se svou postavou jako rovný s rovným, děj knihy podzemní chodbou vyúsťuje do života svého autora, fikce vítězí nad realitou v nároku na skutečnost. Ukázka z povídkové knihy Štěpána Kučery.

27/02/2016 | téma |

Noc před oslavou

Staré příběhy, pověsti a pohádky se pozvolna vlévají do domů a prosakují do snů spících obyvatel. Vzniká román jedné dlouhé noci, mozaika života na vsi, kde se setkávají starousedlíci s náplavou, zesnulí s živými, dělníci a důchodci se vznešenými zloději ve fotbalových dresech. Ukázka z posledního románu Saši Stanišiće.

20/02/2016 | téma |

Divoké kameny

Ukázky z románu o vzniku středověkého opatství Thoronet na jihu Francie, jednoho z trojice klenotů rané cisterciácké architektury. Skrze záznamy „mistra díla“ — dobového architekta a vedoucího stavby —, který ve 12. století opatství v Provence budoval, sledujeme den za dnem, jak středověký mnich-stavitel zápasí s lidskou slabostí a tíhou reality, čelí protivenstvím, ale i rozporům ve svém nitru.

13/02/2016 | téma |

Zóna zájmu

Ukázka z posledního románu Martina Amise, v němž rozehrává trojí part v podání toho, kdo dal soukolí Osvětimi do pohybu, toho, kdo v něm přišel i o možnost podívat se komukoliv do očí, a toho, kdo se ho pozdě, ale přece pokusí malinko rozklížit.