téma
22/08/2015 | téma |

Černá paměť stromu

Rudy, židovský lékař z Prahy, uprchne z transportu a utíká přes ukrajinsko-polské pomezí do Maďarska, kde se opět dostane do rukou gestapa, až ho před jistou smrtí v koncentračním táboře, kam je dopraven, zachrání konec války a osvobození tábora americkou armádou. Ukázka za normalizace zakázaného románu Lumíra Čivrného.

15/08/2015 | téma |

Dům a vítr

Román Dům a vítr, poprvé vydaný roku 1984, je zásadním dílem argentinské literatury dvacátého století. Je stezkou člověka, jenž se vzepře tomu, aby každou noc usínal mezi násilníky a vrahy, cestou toho, jenž se nedokáže smířit s útrpným čekáním.

08/08/2015 | téma |

Straka na šibenici

Představme si obraz Pietera Brueghela Straka na šibenici. Dítě na něm vidí především ptáka sedícího na podivné houpačce, dospělý však straku úplně přehlédne, neboť v centru pozornosti u něj stojí šibenice. Ukázka z nového románu Daniela Petra.

27/06/2015 | téma |

Peřiny a chléb

Románový debut autorky známé především z povídek a esejů publikovaných v společenské revui Prostor, přináší příběh ženy od začátku šedesátých let do současnosti v realisticky zachyceném historickém kontextu. Kniha ukazuje dilemata, která musel řešit každý, kdo v té době žil, a představuje zejména šedou zónu, prostředí mezi disentem a konformní částí společnosti.

20/06/2015 | téma |

Marně hledám slov

Marně hledám slov je první St Aubynův román, jenž se nezaměřuje na rodinu Melroseových. Tentokrát napsal frašku, v níž si utahuje z celého nakladatelského průmyslu: nakladatelů, kteří hledí jen na zisk, porotců, kteří účastí na ceně sledují vlastní cíle a knihy ani nečtou, ambiciózních autorů, pro něž je získání ceny věcí přežití, slávy či zapomenutí, a v neposlední řadě i médií, která nezajímá nic jiného než humbuk, který kolem ceny pomáhají vytvořit.

13/06/2015 | téma |

Léto v Baden-Badenu

Leonid Cypkin (1926—1982) byl známý ruský vědec v oboru patologické anatomie, vydal víc než sto vědeckých prací. Jako spisovatel však ve své době v podstatě neexistoval, za života nemohl nic publikovat a jeho jediný román Léto v Baden-Badenu vyšel až v roce 1982 sedm dní před jeho smrtí v emigrantském týdeníku Novaja gazeta v New Yorku. V roce 2001 ho pro světovou veřejnost objevila a ocenila Susan Sontagová a první vydání románu v anglickém překladu se na Západě stalo senzací.