ukázka
12/03/2021 | ukázka |

Jsem liberál?

John Maynard Keynes byl a zůstává jedním z nejvlivnějších ekonomických myslitelů. Kromě hospodářství se vyjadřoval k celé paletě především politických problémů, jak lze vysledovat například z jeho přednášky na sjezdu britské Liberální strany v roce 1925. Ta vychází jako součást výboru kratších Keynesových textů z dvacátých a třicátých let, v nichž už lze vysledovat zárodky tezí a koncepcí zásadních Keynesových děl.

16/02/2021 | ukázka |

Básníkovo okno do času

Nuda má své nezastupitelné místo i v umění. Například v díle Jaroslava Vrchlického. Ukázka z knihy Od práce k zábavě o „volném času v české kultuře 19. století“.

10/02/2021 | ukázka |

Stroje jako já

Velká Británie prohrála válku o Falklandy a fenomenální počítačový vědec a matematik Alan Turing se věnuje vývoji umělé inteligence… Ukázka z nového románu britského prozaika Iana McEwana.

14/01/2021 | ukázka |

Příroda nehlučí. Z deníku H. D. Thoreaua

Americký spisovatel, přírodovědec a milovník přírody Henry David Thoreau si vedl čtyřiadvacet let deník. Výbor z jeho esejistických a intimních zápisků teď poprvé vychází v českém překladu v nakladatelství Paseka.

07/01/2021 | ukázka |

Intelektuálové a masy

Studie Intelektuálové a masy podrobuje kritice elitářské teze některých nejznámějších osobností britské literární scény konce 19. a počátku 20. století. Nešetří ani spisovatele H. G. Wellse.

16/12/2020 | ukázka |

Zeptal bych se Shakespeara, jak to všechno bylo

Martin Hilský se pokusil o celostní pohled na Shakespearovu dobu, přičemž téměř třicet let pracoval nejen s texty Shakespearových her a básní, ale taky s kontexty jeho doby. Z knihy jako celku je patrné, že jejím hlavním tématem jsou lidé Shakespearovy doby a proměny jejich mentality. Ukázka z knihy Shakespearova Anglie a rozhovor s autorem.