Host 7 dní online
vzorec pro literaturu
časopisarchiv hosta Menu

Rubrika akademie

Nový socialistický člověk

 —  Denisa Nečasová
akademie

Můžeme o komunistickém režimu uvažovat pouze v dimenzích represe a bezpráví? Není možné, či přímo nutné ukázat, že musel nabízet také něco pozitivního a svůdného, co tehdejší obyvatele Československa lákalo a naplňovalo? Na podobné otázky hledá v nové knize odpovědi historička Denisa Nečasová. Komunismus nebyl pouze továrnou útlaku, ale také zřídlem nového druhu člověka. Druhu lepšího, odolnějšího,… Pokračovat…

Radikalita lásky

 —  Srećko Horvat
akademie

Co by se stalo, pokud bychom měli tu možnost projít si revoluční historií 20. století a klást jejím hlavním protagonistům zdánlivě naivní otázky na téma lásky? Proč by měli ti nejradikálnější revolucionáři strach z radikality lásky? Co je tak radikálního na zdánlivě konzervativním pojmu lásky? Proč je to vše, jen ne konzervativní? Ukázka… Pokračovat…

O lidech a životě

 —  František Koukolík
akademie

Neuropatolog a spisovatel František Koukolík v poslední knize píše sumář svého života i kariéry a zároveň se snaží o „chápání lidské nátury“. V ukázce přibližuje svůj celoživotní zájem: mozek. Pokračovat…

Jakými tvory jsme?

 —  Noam Chomsky
akademie

Nejnovější kniha Noama Chomského se dotýká vybraných základních otázek studia přirozeného jazyka v nejširších souvislostech, a to z hlediska teoretické lingvistiky, filozofie vědy a jazyka, kognitivní vědy, evoluční biologie či metafyziky, a sleduje také jejich provázanost při studiu rozsahu i mezí lidských kognitivních schopností a jejich biologické podstaty. Jak se právem píše v předmluvě Akeela Bilgramiho, kniha „představuje celoživotní reflexi… Pokračovat…

Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy

 —  Martin C. Putna
akademie

Literární historik Martin C. Putna prochází širokým územím někdejšího rakousko-uherského mocnářství. Vzdor oné „jakoby nekonečné mnohosti a pestrosti“ nakonec v této oblasti nalézá zřetelné rysy společných duchovních dějin. Jejich počátek splývá s počátkem vlády Habsburků nad středoevropským prostorem a s jejich snahou bránit jej před tureckým a posléze i protestantským nebezpečím. Skutečná Střední Evropa se utváří v „umírněném… Pokračovat…

Medicines buy here online, generic canadian