Jazyková glosa
20/01/2022 | glosa |

Od koňadry po strakapouda

Česká společnost ornitologická vždy na první lednový víkend vyhlašuje sčítání ptáků na krmítkách. Sedíte u krmítka a pozorujete, kolik a jakých ptáčků přiletí, a pak je nahlásíte přes online formulář. V době vzniku této glosy byly sice k dispozici jen částečné výsledky, ale už názvy prvních deseti nejčastějších ptáků jsou z jazykového hlediska velmi zajímavé.

16/12/2021 | glosa |

prejeme pekne vanocni svatky a hodne radosti s cestinou

Mezi českými pisateli se čas od času rozvine diskuse o tom, zda a nakolik je třeba dodržovat psaní diakritických znamének. Naposledy se tak stalo na přelomu století, kdy nám diakritika značně znepříjemňovala psaní na počítači a chvíli se zdálo, že budeme muset psát české texty bez háčků, čárek a kroužků. Jinak hrozilo, že místo korektního českého textu dostane příjemce nečitelnou změť různých znaků a symbolů.

18/11/2021 | glosa |

Pravopisný příběh

Cyklicky se objevují různá zamyšlení nad tím, jak nám zastarávají seznamy tak zvaných vyjmenovaných slov a jak se v nich děti setkávají s některými výrazy, které nikde jinde než v pravopisném cvičení nepoužijí. Slov nebo slovních spojení vyskytujících se hlavně ve školních diktátech je celá řada a při troše fantazie bychom z nich mohli sepsat i krátký příběh.

21/10/2021 | glosa |

Není epický jako epický

Obšírně vysvětlovat či připomínat význam tohoto původem latinského slova není třeba. Všichni si jistě vzpomínáme na hodiny češtiny, kdy jsme se učili o literárních žánrech a čítankovým příkladem epického díla byly výpravné básně Ilias a Odyssea. Slovo epický tedy známe ve významu „obšírný, výpravný, dějový“.

09/09/2021 | glosa |

Běžný host a výstřední hostka

Úplně se nabízí, abychom první jazykovou glosu začali hostem a hostkou. Zatímco slovo host je běžné, známé a frekventované, výraz hostka v dnešní češtině běžný není. Vyskytuje se jen ojediněle a působí poněkud výstředně, a to i přes různé snahy používat slovo hostka v rámci genderově korektního vyjadřování. Proč se hostce nedaří proniknout do češtiny 21. století?