Host 7 dní online
vzorec pro literaturu
časopisarchiv hosta Menu

Rubrika komentář

Propagace české literatury a dvojí vytváření dojmů

 —  David Zábranský
komentář

Jak se stará Česká republika o literaturu v zahraničí? Ministerstvo kultury sice kdysi zřídilo Institut umění a Portál české literatury, které by papírově měly zajišťovat propagaci současné české literatury navenek, zatím se ale zdá, že se jedná jen o instituce, kterou jsou, aby byly. A literatura si hnije doma. Pokračovat…

Kde vězí český literární web

 —  Jonáš Zbořil
komentář

Před třemi lety a také mnohokrát předtím hýbala českou kulturou kauza snížených grantů pro umělecké časopisy. Šéfredaktoři nadšenci, ale i vedoucí významných periodik se děsili, že přichází konec jejich činnosti a s tím i výrazné utlumení uměleckého života. I když většina periodik těžké časy přežila a přežívá, literární internet působí jako pohřebiště. Pokračovat…

O současné české próze, čtenářích a oříškových zákuscích

 —  Petra Dvořáková
komentář

U spisovatele se obvykle očekává, že se bude k literatuře a vůbec čtení vyjadřovat jako autor. I když všem je navýsost jasné, že i autor je čtenář. To však nebývá bráno s takovou vážností a klíčový úhel pohledu v jeho sděleních převážně určuje role autora.  Pro tento text však roli autorky záměrně odhazuji a ponechávám si pouze řeč… Pokračovat…

DJ pančelka

 —  Petr Fořt
komentář

Jaký má dnes smysl hudební výchova ve škole? Potřebují děti k něčemu zpívanky, stupnice a medailonky slavných skladatelů, neměla by školní nauka směřovat jinam, třeba do současnosti? Hledání odpovědí i praktických řešení se ukazuje jako více problematické, než se může na první pohled zdát. Pokračovat…

Názory spokojencovy

 —  Jiří Trávníček
komentář

… a co všechno z nich pro našince plyne. Jiří Trávníček odpovídá na prosincové zamyšlení Jana Němce o stavu české literární kritiky a názorovém vývoji jejích představitelů. Pokračovat…

Medicines buy here online, generic canadian viagra