Články od:
Bohuslav Mánek
29/11/2022 | portrét |

Louisa May Alcottová a její „Malé ženy“

„Děvčata jsem nikdy neměla ráda a kromě sester vlastně ani žádná neznám, ale naše roztodivné hry a zážitky mohou být zajímavé,“ zapsala si do deníku Louisa May Alcottová při práci na „dívčím“ románu „Malé ženy“, který je čten, vydáván, překládán, upravován a filmován dodnes a který jí přinesl světovou proslulost.

27/10/2022 | portrét |

Legenda a ikona Plathová

V těchto dnech si připomínáme devadesáté výročí narození Sylvie Plathové, přední představitelky tzv. poezie zpovědi a sebevyjádření (confessional poetry), jejíž dílo a ohlas ji řadí jak do americké, tak anglické literatury.

27/04/2022 | portrét |

Emerson a americká literární renesance

Po vzniku Spojených států probíhala v prvních desetiletích devatenáctého století v amerických literárních kruzích debata o charakteru národní literatury, soustřeďující se na otázku, zda se přidržet britské literární tradice, či se od ní emancipovat a usilovat o specifický národní charakter, kterýžto názor nakonec převládl.

14/03/2022 | portrét |

Nahý anděl Jack Kerouac

„Cožpak každý člověk nevstupuje do života jako sladké robě, které věří všemu, co najde pod tátovým krovem? Až později přijde ten den prozření, kdy poznáte, že jste zoufalí a zubožení — a slepí a nazí a rozklepaní a s děsivou vizáží truchlivého přízraku putujete dál tím hrůzným snem svého života.“ Toto je jedna z „beatnických“ reflexí z románu Na cestě Jacka Kerouaca, jehož sté výročí narození si v těchto dnech připomínáme.

27/01/2022 | portrét |

Alenka stále v kraji divů a za zrcadlem

Přestože v těchto dnech uplynulo sto devadesát let od narození autora, jeho Alenka je stále s námi. Charles Lutwidge Dodgson trvale přispěl pod svým literárním pseudonymem Lewis Carroll do kánonu anglofonní i světové literatury.