Články od:
Igor Hochel
09/11/2022 | recenze |

Rozprávanie fragmentárne a tak trochu bezbrehé

Kto je Ester Weissová-Fekete? Aj takúto otázku si môže položiť čitateľ, ktorému sa dostane do rúk prozaická kniha „Muž“. Na jej poslednej strane natrafí na informáciu, že ide o pseudonym a: „Pravá identita autora alebo autorky ostáva nateraz skrytá. Také bolo želanie. Mnohých by asi prekvapilo, kto sa pod týmto krycím menom schováva.“