Články od:
Jan Kosek
01/10/2022 | ukázka |

Bez iluzí by to nešlo

Ukázka z nového románu esejisty a vysokoškolského pedagoga Jana Koska, který tímto poprvé vstupuje na pole prózy.

23/10/2015 | ukázka |

Jak (ne)být sám (se) sebou

Jan Kosek vypráví příběh utváření, vzestupů a pádů moderního západního člověka, který se svými představami o světě a svém místě v něm výrazně odlišuje od lidí antiky a středověku. Hluboké změny, započaté italskou renesancí, německou reformací a ranou modernitou 17. století, se promítají do lidské psychiky a přes osvícenství až po dnešek vedou k požadavkům větší svobody a autenticity.