Články od:
Jarmila Vojtová
21/10/2021 | glosa |

Není epický jako epický

Obšírně vysvětlovat či připomínat význam tohoto původem latinského slova není třeba. Všichni si jistě vzpomínáme na hodiny češtiny, kdy jsme se učili o literárních žánrech a čítankovým příkladem epického díla byly výpravné básně Ilias a Odyssea. Slovo epický tedy známe ve významu „obšírný, výpravný, dějový“.