Články od:
Milena Šubrtová
25/10/2022 | recenze |

Jak uplést hezké myšlenky

Co má společného sibiřská zima s haiku? Název grafického románu „Sibiřské haiku“ se zakládá na myšlenkové opozici, tak typické pro tradiční japonský básnický útvar, ale samo vyprávění se kontrastní polarizaci vyhýbá.

16/09/2022 | recenze |

K čemu potřebujeme design?

Prestižní Zlatou stuhu v literární části za rok 2022 získala v kategorii literatura faktu pro děti a mládež na první pohled nenápadná knížka s výrazným otazníkem na obálce. Jména autorů, Kateřiny Přidalové, ilustrátora Jakuba Bachoríka a grafičky Heleny Šantavé, zůstávají ve stínu řečnické otázky a názvu knihy: „Co je vlastně design?“

16/06/2022 | portrét |

Skutečná hodnota prostoty

Sto let od narození spisovatelky Mileny Lukešové si připomínáme 16. června.

26/05/2022 | recenze |

O myceliu a lidech

„Mojenka“ Olgy Stehlíkové, určená dětem od devíti let, se v tematicky i žánrově pestrém portfoliu autorčiny tvorby přimyká nejblíže ke knize „Kluci netančej!“, jejíž didaktickou doslovnost však překonává přirozeností a působivou metaforickou paralelou s filozofickým přesahem.

21/04/2022 | recenze |

Široká škála obtížně uchopitelných emocí

Marka Míková si od knižní prvotiny vydané před více než dvaceti lety vyzkoušela na poli tvorby pro děti a mládež nejrůznější polohy, žánry a jejich kombinace od návodných knížek k nonsensové poezii, největší úspěchy však sklízejí její prózy, v nichž všední realitu nechává prostoupit fantaskními prvky. Svědčí o tom i pět nominací na Magnesii Literu včetně té za prózu „Kabát a kabelka“, která se stala vítězkou letošního ročníku.

24/03/2022 | recenze |

Inspirativní lekce báby Bedly

Markéta Pilátová ve všech svých knížkách pro děti nastoluje téma jinakosti, identity, střetávání odlišných kultur, a to na pozadí hlubokého respektu k přírodě. Ani v příběhu Báby Bedly tomu není jinak.