Články od:

Radomil Novák

|
|

Kavárna na hřbitově

Lehkonohý román o Karlu Poláčkovi a stínu holokaustu. Recenze prózy Martina Daneše Rozsypaná slova.

Přečíst celé
|
|

Vše pro firmu aneb Vo co go, týme?

Občas bývá čtení současných románů podobné hokejovému mači. První třetina chaos a překotnost, dějový motor nemůže naskočit a dostat se do rytmu. Pak vplujeme do slíbeného otevřeného prostoru, sledujeme hajlajty v jakémsi cloudu, začínáme tušit další scénář, který se v poslední třetině naplní, takže…

Přečíst celé
|
|

Paměť nezapisuje všechno demokraticky

Je možné mít a priori nedůvěru k oceňovaným dílům a autorům. Třeba se jenom někdo trefil do poptávky doby, je v něčem jiný, neobvyklý, šokující, třeba se trefil do nastaveného měřítka poroty, správný tip ve správném načasování. Avšak knížka reportáží Není od Mariusze Szczygieła (za niž získal…

Přečíst celé
|
|

Brněnské zcela přípustné asymetrie

Když před zhruba sto lety vydal Šrámek svůj generační román Stříbrný vítr (1910), strhla se vlna pohoršení pro jeho přílišnou otevřenost, odkrývání společenských tabu a pokrytectví, buřičský vzdor i erotickou spontaneitu. Když čteme Vavrečkův nový román, nenajdeme skoro nic, co by šokovalo nebo…

Přečíst celé
|
|

Aťmír, Mušňůra a smrt

Prvotina Dostálové je anotována jako autobiografická výpověď, v autorčině stručné biografii na poslední straně knihy pak objevíme informaci „dcera spisovatele a režiséra Zeno Dostála“. Skutečně také v textu najdeme autentické životní reálie, osoby, místa, fakta, a to bez šifrování či zametání stop…

Přečíst celé
|
|

Tak pa a zase příště!

Nejnovější próza Michala Viewegha předvádí dva v jednom: filmový scénář i „román“, příběh v příběhu. Čtete jednou, zaplatíte však dvakrát! Pochvalme marketing!

Přečíst celé
|
|

Blackout po česku

Prozaická prvotina Miroslava Bočka nás uvádí do města rozvráceného politickou, ekonomickou a hlavně morální krizí po takzvaném blackoutu. Město je zasaženo „přílivem“, jak autor vstřícný vůči svému čtenáři vysvětluje, „příliv“ zde v obrazném smyslu ztělesňuje představu krize, aféry, rozvratu,…

Přečíst celé
|
|

Úroda z literárního záhumenku

Kde je hranice mezi četbou kvalitní a stupidní, mezi centrem a periferií literatury, je věcí vkusu čtenáře či odborné zkušenosti literárního vědce a kritika. Po roce 1989 se tato hranice mnohdy stírala v kontextu bujících nakladatelství a záplavy triviálního čtení. Situace po téměř čtvrtstoletí je…

Přečíst celé