glosa
06/10/2022 | glosa |

Trocha narcismu neuškodí

Podle některých expertů na rozpoznávání duševních chorob dříme narcistní porucha v každém z nás. Není divu: sebevzhlíživost se snadno páchá, pokušení bývá velké. Právem se tak dá říct, že narcismus v nás nepodřimuje, ale bděle se protahuje. A tak jsem si řekl, že své poruše popustím uzdu. Je možné narcistní poruchu rozvíjet listováním knihami?

30/09/2022 | glosa |

Co najdeme v lese

Kdo z nás nebyl někdy v lese na houbách? O blízkém vztahu českých houbařů ke všem hříbkům, kozákům, ale třeba i bedlám svědčí množství lidových názvů vycházejících z nářečí. Setkáváme se s nimi dodnes, a tak při návštěvě některých oblastí naší republiky můžeme být až překvapeni jejich růzností.

13/09/2022 | glosa |

Drawicz

„Vidím, že jste už chytil novinářské manýry. Knihu mi laskavě vraťte, je to pro mě cenná památka.“ Glosa Aleksandra Kaczorowského.

09/09/2022 | glosa |

Jak překládat „Senzibila“ a neztratit se v čase

„Nestačí ulovit ta správná slova a odhalit všechny reálie: v románu o věčném boji mezi dobrem a zlem, o temné straně, o stínu, který nás pronásleduje, jsem se musel přestat zdráhat, musel jsem couvnout a odběhnout,“ píše Kepa Uharte o překladu románu „Senzibil“ Markéty Pilátové.

05/09/2022 | glosa |

Konzumace a smrt tak blízko u sebe

Byt v sedmém patře v Praze 3, rámovaný vnitroblokem domů, útočiště v zářícím městě, v blízkosti hřbitova, který je ostrůvkem věčného odpočinku. Zvláštností Foglarova bytu jsou ložnice a pracovna, která je od prostorného balkonu oddělena stěnou ze tří skleněných dveří. To vytváří vzdušnou a chladnou atmosféru.

01/09/2022 | glosa |

Migrace budiž pochválena

„Píše se o multižánrové tvorbě. Jsou tu umělecké fúze. Tvorba ‚na pomezí‘. Nezařaditelné konceptuální a sociální umění. Rockoví muzikanti vystupují se symfonickými tělesy. Proč ne?“ Psycholog Zbyněk Vybíral se zamýšlí nad možnostmi a důležitostí migrace v umění i ve společenských vědách.