portrét
29/09/2022 | portrét |

Émile Zola proti sociální slepotě

Ambiciózní dělník slov, Émile Zola vstupuje do světa literatury ve znamení Rastignaca. Odchází jako angažovaný svědek své doby a zanechává za sebou celoživotní epos, nesporný mezník ve vývoji francouzského románu. Uplynulo sto dvacet let od jeho smrti a ve mně převládá pocit, že v současné francouzské literatuře zůstalo více Zoly nežli Prousta.

09/08/2022 | portrét |

Vzrušující cesta k sobě samému

Začínal jako lyrický básník vycházející z Goetha a romantismu, přičemž idyla jeho díla byla postupně narušována událostmi 20. století. Ať už to byly obě světové války, vzrůstající odpor k měšťáctví, syntéza západního s východním, nebo psychoanalytické metody poznávání. Dne 9. srpna uplynulo šedesát let od smrti jednoho z nejčtenějších německy píšících autorů 20. století, emblematického Hermanna Hesseho.

16/06/2022 | portrét |

Skutečná hodnota prostoty

Sto let od narození spisovatelky Mileny Lukešové si připomínáme 16. června.

24/05/2022 | portrét |

Albert Camus, iniciační osobnost

Beletristické knihy, co jsem kdy přečetl, bych si mohl rozložit na tři hromady: ty, které jsem četl pro potěšení, a ty, co jsem četl ze zvědavosti, jak jsou napsány, a konečně knihy, které mě zasáhly, vstoupily do mého života bezmála jako živé bytosti. A zatímco první hromada by určitě sahala až ke stropu a ta druhá málem stejně vysoko, ta třetí by vlastně ani nebyla žádnou hromadou, ale jen docela nenápadnou hrstkou knih. A kdybych z ní měl teď vybrat jen jedinou, byl by to Cizinec Alberta Camuse.

27/04/2022 | portrét |

Emerson a americká literární renesance

Po vzniku Spojených států probíhala v prvních desetiletích devatenáctého století v amerických literárních kruzích debata o charakteru národní literatury, soustřeďující se na otázku, zda se přidržet britské literární tradice, či se od ní emancipovat a usilovat o specifický národní charakter, kterýžto názor nakonec převládl.

25/03/2022 | portrét |

S Waltem Whitmanem tváří v tvář válce

Přestože do světa, který Walt Whitman ve své poezii vybudoval, válka nezapadá, děla se a děje se dál. Ve válce však nebojoval, účastnil se jí v roli pomocníka, který dělal to, co uměl nejlépe — pečoval o duši. Dne 26. března uplyne 130 let od úmrtí tohoto velkého amerického básníka.