komentář
15/09/2020 | komentář | Roman Polách

Kultura nezaniká

Do kánonu témat českých kulturních komentářů v posledních měsících přibylo několik zahraničních importů ze Západu. Zejména jde o termíny cancel culture a erase culture popisující situace, kdy se umělecká díla, jejich autoři i celé instituce revidují podle měnícího se společenského konsensu, co je a není v našich společnostech přípustné s ohledem na etnickou, rasovou, genderovou či náboženskou emancipaci. Častým závěrem přitom bývá, že umění je umění — a na okolnostech nezáleží.

10/09/2020 | komentář | Alžběta Stančáková

Uplácení prestiží a vydírání láskou k literatuře

Dění kolem neoprávněného užití několika básní v antologii Milá Mácho přineslo řadu reflexí a námětů pro příští diskuse. Někteří lidé se zhrozili nad nastalou situací a protest podpořili, jiní, byť menšina, tvrdili, že autorky mají být za výběr rády a celou záležitost prostě přejít. A další se ocitli kdesi mezi těmito póly — neoprávněné užití díla není správné a ohrazení je namístě… Proč ale dělat z literatury byznys tím, že se zmíníme o honoráři?

09/09/2020 | komentář | Zdeněk Staszek

Ministerská pozvánka do obchoďáku

Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) přišel podle informací Českého rozhlasu na počátku léta s iniciativou na podporu knižního byznysu. Ministerstvo školství mělo každému žákovi základní nebo střední školy zajistit poukázku na nákup knih. Svaz při setkání s vládními zástupci argumentoval finančním propadem nakladatelů a knihkupců způsobeným protipandemickými opatřeními.

27/08/2020 | komentář | Martin Šorm

Ne, Kundera nikde jinde není

Polemika s recenzí Evy Klíčové. Kniha Jana Nováka Kundera: Český život a doba má mnoho nedostatků, počínaje neuměřenou délkou a konče neopatrným zacházením s prameny. Eva Klíčová však podobně jako několik jiných recenzentů knihu popisuje nikoli jako úmorný román o jednom přeceňovaném romanopisci, ale jako „proces“ se slavným levicovým spisovatelem — kniha u ní neobstává zejména proto, že je údajně psána z antikomunistické pozice.

04/08/2020 | komentář | Klára Goldstein

Starými zahradami

K létu bezodkladně patří intenzivnější vzpomínání na dětství, na místa a kouzla s ním spojená. Možná dnes s větší nostalgií procházíme prostory, které pro nás měly určující vliv i v literárním slova smyslu, které nás inspirovaly a utvářely, kam jsme se uchylovali při četbě či psaní, abychom měli pokoj od okolního světa. Nevím, zda se mi to jen zdá, ale v literárním kontextu jsou velevhodným místem, snad pro svou mystiku a klid, staré zahrady. Fejeton básnířky Kláry Goldstein.

01/07/2020 | komentář | Jan Váňa

Milan Kundera mezi pravdou románu a fikcí vlastního života

Jan Novák napsal nebývale rozsáhlou knihu, kterou prezentuje jako neautorizovanou biografii Milana Kundery. Toho Kundery, o němž se toho v Česku už moc neví. Který je součástí české kultury tak nějak napůl anebo spíš ze setrvačnosti. Toho Kundery, který se řadí mezi velikány světové literatury, největší žijící české spisovatele a možné aspiranty na Nobelovu cenu, ale kterého řada lidí rovněž považuje za příklad morálního relativismu, účelového mystifikátora a udavače. Novák k nám přichází se slovy „v mojí knize je pravda“, aby konečně vše rozkryl a vypátral. Můžeme tedy být klidní. Až vlny opadnou, vše bude křišťálově čisté a jasné. Spisovatel Jan Novák dnes vystoupí v brněnském Divadle Husa na provázku v rámci Měsíce autorského čtení.