Kdo jsme

Host je prestižní měsíčník, který přináší to nejlepší z české i světové literatury a humanitního myšlení. Na sto stranách se potkávají exkluzivní rozhovory, literární reportáže, eseje, aktuální kauzy, sloupky výrazných autorů a kvalitní literární kritika. V Hostu publikují nejvýznamnější osobnosti současné české literatury a společensko-vědního myšlení. Věříme, že literatura není jen to, co je napsáno v knihách, ale způsob, jak se dívat na svět. Provozujeme rovněž webový portál H7O, který sleduje vše důležité z aktuálního literárního dění online.

Redakce

Jan Němec
šéfredaktor
Zdeněk Staszek
téma, zprávy
Klára Fleyberková
redaktorka
Václav Maxmilián
eseje, sloupky, básník čísla
Ondřej Nezbeda
kritiky a recenze
Frederika Halfarová
produkce
Alena Němcová
korektury
Matěj Málek
grafická úprava a sazba

Redakční rada časopisu Host:

Petr A. Bílek, Petr Borkovec, Pavel Janáček, Alice Koubová, Ondřej Lipár, Vratislav Maňák, Tereza Matějčková, Roman Polách, Anna Pospěch Durnová, Zuzana Říhová, Petr Vizina.

Kdo jsme byli

Literární časopis Host byl založený v roce 1921. Prvorepublikové období (1921 – 1929) je spojeno zejména s autory Literární skupiny a Devětsilu. Podobu Hosta tehdy utvářeli lidé jako Jiří Wolker, Jaroslav Seifert, Vítězslav Nezval, František Halas, z teoretiků a kritiků Karel Teige či Václav Černý. Z mrtvých Host vstal v roce 1954 a po prvních nevýrazných ročnících se z něj postupně, zejména pod vedením Jana Skácela, stal přední kulturní žurnál své doby. V tomto období také časopis přijal přízvisko Host do domu. Nejvýraznějšími autory byli kromě Skácela Oldřich Mikulášek, Milan Kundera, Jan Trefulka, Milan Uhde, Zdeněk Kožmín či Antonín Přidal. Po zákazu vydávání v roce 1970 byla tradice obnovena až v roce 1985 Dušanem Skálou, který Host vydával jako samizdat. Od roku 1990 vychází Host opět oficiálně, jeho šéfredaktory se postupně stávají literární kritik Igor Fic (1995 – 1998) a po něm Miroslav Balaštík (1998 – 2021).