Články od:

Zdeněk A. Eminger

|
|

Zavane tě to na poušť

K pramenům poezie čili spiritualitě. Kritika básnické sbírky Adama Borziče Dějiny nitě.

Přečíst celé
|
|

Svět podle Einsteina

Byla by škoda, kdyby byl Albert Einstein (1879—1955) znám jen jako ledabyle se oblékající podivín s rozevlátým účesem, který ví všechno o vesmíru a porušuje bonton, kudy chodí. Byla by ovšem také škoda, kdyby zůstal v povědomí pouze jako geniální fyzik, autor speciální a obecné teorie relativity a…

Přečíst celé
|
|

Dlouhý, stále nekončící podzim roku 1989

Kniha rozhovorů a úvah novinářů Filipa Zajíčka a Kirilla Ščeblykina se slovenským spisovatelem a publicistou Martinem M. Šimečkou Jsme jako oni s podtitulem O liberálech, pokrytcích a fašistech je bezútěšné, ale potřebné čtení.

Přečíst celé
|
|

Něco z toho jsem i já

Číst román nizozemské spisovatelky Doly de Jongové (1911—2003) Strážkyně domácího krbu by bylo ideální, kdybyste se mohli vrátit do doby jeho vzniku, tedy na počátek padesátých let dvacátého století. Právě tehdy muselo toto vyprávění o dvou ženách, které hledají samy sebe a snaží se o partnerské…

Přečíst celé
|
|

Nadreálná bible, jíž není nic svaté

Kniha, která na první pohled připomíná parte nebo náhrobní kámen, vyloženě nezve k hladovému listování. Přečtete-li si však, kdo je jejím autorem, je pravděpodobné, že s ní strávíte mnoho večerů. Autorský počin v podobě jakéhosi surrealistického deníku prolnutého s románem a řadou dalších…

Přečíst celé
|
|

Naděje i pro beránky

Kniha oxfordského teologa a etika Andrewa Linzeye Teologie zvířat bude v českém prostředí rozkročena mezi dvěma póly. Zatímco tradiční církevní a teologické prostředí ji až na výjimky mine oklikou, pro ty, kteří se zajímají o environmentální problematiku, vegetariánství a trvale udržitelný rozvoj,…

Přečíst celé
|
|

Zapomeňte na vampýry

Smrt. Dnes možná ještě větší tabu než dřív. Obsáhlá a čtenářsky atraktivní kniha historika Václava Grubhoffera Zdánlivá smrt. Noční můra osvícenské Evropy ukazuje smrt a s ní spojenou makabrózní a funerální tematiku jako neoddělitelnou součást každodenního života našich předků. Autorovy historické…

Přečíst celé
|
|

Nenaděláš nic

Nic. V té knize není nic, co by vás ji nechalo přečíst, odložit a zůstat stejným. V té knize není nic, co by se nedotýkalo každého z nás. Nejde v ní, jak by se mohlo zdát, pouze o umírání a smrt. Odkazuje k celému širokému prostoru života předtím, než se člověk dostane na limit. V té knize není nic…

Přečíst celé
|
|

Hrubost požehnáním

Ten pocit byl od začátku neodbytný. Při postupném a pomalém vplouvání do příběhu o stavbě cisterciáckého kláštera v Provence mě pronásledovala jedna utkvělá myšlenka. Tady a teď, se všemi těžkostmi, které stavbu opatství provázely, se věci dějí tak, jak se dít mají. Tíha, bolest a únava tu mají…

Přečíst celé
|
|

Drama vyprávěné v tichu

Ticho. Právě tenhle pocit se člověka zmocní při čtení románu Zdeňka Vyhlídala o posledních dnech studenta medicíny Jana Opletala. Není tu žádné vnější drama. Chybí tu rozmáchlá gesta, patos a žeň velkých liter. Autor je tichým pozorovatelem. Nepíše ani historii vítězů, ani pohřební řeč poražených.…

Přečíst celé
|
|

Ten, který se nepodrobil

Přestože je komunisty umučený farář Josef Toufar jednou z mnoha obětí režimu, který si ve způsobech naplňování své moci nezadal s nacisty, jeho příběh se vymyká určitou důsledností: jak ve smyslu lidsky nevšední osobnosti umučeného, tak důsledností komunistického aparátu, s níž si osoboval právo…

Přečíst celé
|
|

Jedna vzpomínková busta

Důležitým rysem totalitních režimů je kult idejí a osobností. Vyplňuje narůstající transcendentální prázdno novodobé společnosti, která si se světem minulosti přestává vědět rady. Dějiny dvacátého století jsou dějinami ismů. Nahradit dekonstruovanou víru a rozpadlou sociální strukturu společnosti …

Přečíst celé