časopis host 09/19

Manželky nebo manželé slavných osobností zůstávají obvykle ve stínu svých partnerů. Jejich identitu jako by určovalo to, že jsou součástí cizího „velkého“ života. Věra Kunderová je však jiný případ. Sama byla výraznou osobností, když koncem šedesátých let pracovala jako rozhlasová a televizní redaktorka, a zůstala jí i poté, co se svým mužem odešla do exilu a s nakladateli celého světa sjednávala smlouvy na vydání jeho knih. Čtenáři Hosta mají však v tomto čísle unikátní příležitost poznat Věru Kunderovou i z jiné stránky. Jako člověka, do jehož života osudovým způsobem hned několikrát zasáhly velké dějiny. Jedním z takových okamžiků byl i konec studené války a rozpad východního bloku. Jak se tyto události promítly do literatur v okolních státech, je potom náplní rubriky Téma. Otázka „Co je svoboda?“ se však s velkou naléhavostí objevuje i v mimořádné reportáži Vratislava Maňáka z cesty po současném Íránu a v dalších textech tohoto čísla.

Prolistovat v PDF