časopis host 07/18

Při přípravě čísla vždy něco málo zůstane stranou. Tentokrát třeba pěkná věta dokumentaristy Pavla Diase: „Vědomí řádu, soulad vědění, vizuality a morálky jsou součásti fotografovy připravenosti, přes kterou spolu s osobní filosofií nazírá srdcem na svět.“ O to jde, má jít, především. Nejen u fotografování, ale i u tvorby slovesné, při obcování se Slovem, při psaní a čtení. A právě v tomto ohledu je pro mne osobně literatura nejdobrodružnější. Věřím, že onoho hodnotového ručení i nazírání srdcem je pro vás v zářijovém čísle připraveno požehnaně. Naše první podzimní vydání uzavírá báseň Nicanora Parry. Zdraví se v ní všichni velcí milovníci beletrie a deklaruje odhodlání měnit jména věcí. Ano, psané slovo tuto moc má. A může měnit lidi i náš svět. Buďme připraveni! Přeji vám, milí čtenáři, inspirativní čtení a také mírný, duchovně hojný podzim.
Prolistovat v PDF