Umění jako řemeslo

Slavný italský designér Bruno Munari ve svém pověstném eseji převrací na hlavu éterickou postavu umělce a namísto něj dosazuje řemeslníka. V exkluzivní ukázce z knihy Umění jako řemeslo Munari zkoumá, zda-li je možné nahlížet přírodu očima designéra a k čemu taková perspektiva vlastně je.

Umění jako řemeslo je klasické, originální a zábavné dílo, v němž velký italský umělec, známý po celém světě svými vynalézavými a rozmarnými výtvory, jednou provždy zničil mýtus umělce-primadony a nahradil jej postavou designéra. Prostřednictvím fascinujících rozborů svých děl a zálib, doplněných čistými a přitažlivými kresbami a obrázky, nabízí Munari čtenářům vyčerpávající představení designu a jeho různých specializací, jakými jsou např. grafický design, výzkumný design či průmyslový design. (z anotace)
Pomeranč, hrášek a růže Je možné udělat srovnání mezi předměty navrhovanými designerem a předměty vytvořenými přírodou? Některé přírodní předměty mají společné prvky s projektovanými objekty: co jiného je slupka ovoce než obal ovoce? Existují různé druhy obalu pro každý druh ovoce, od kokosového ořechu až po banán. A pak bychom mohli uvažovat v termínech kritiky designu o některých předmětech přírody a odhalovat zajímavé věci…   Pomeranč Objekt je ustaven sérií kontejnerů tvarovaných ve formě plátků, které jsou rovnoměrně rozloženy okolo centrální vertikální osy, k níž každý plátek přiléhá svou rovnou hranou, zatímco všechny zaoblené hrany jsou obráceny ven. Tyto plátky tvoří společně celkový tvar, jistý druh sféry. Souhrn těchto plátků je shromážděný v obalu, který je charakteristický látkou i barvou: je dostatečně tvrdý na vnějším povrchu, je vystlán vnitřní měkkou vycpávkou a chrání souhrn kontejnerů před vnějškem. Veškerý materiál je stejného původu, ale vhodně se odlišuje podle funkce.

Každý obal-kontejner je tvořen umělohmotnou fólií, která je dostatečná k udržení šťávy, ale zároveň dobře manipulovatelná vzhledem k dekompozici celkové formy. Plátky jsou společně slepeny slabým lepidlem. Obal, jak se to dnes nosí, je nevratný a může se vyhodit. Každý plátek pomeranče má přesně tvar, který odpovídá umístění zubů v ústech, a tak plátek vyjmutý z obalu a vložený do úst se opře o zuby a lehkým stisknutím jej narušíme a vysajeme z něj šťávu. Obyčejně obsahují plátky mimo šťávy také semínko rostliny, která vytvořila plod: malá pozornost výroby spotřebiteli pro případ, že by posledně jmenovaný chtěl produkovat tyto předměty pro vlastní potřebu. Poznamenejme, že touto pozorností nevznikají žádné náklady či ztráty, naopak se vytváří psychologická vazba mezi výrobcem a spotřebitelem: nikdo nebo málokdo skutečně pomeranč zasadí, a tak tato vysoce altruistická nabídka, že by mohl, kdyby chtěl, osvobozuje spotřebitele z komplexu kastrace a ustavuje vztah vzájemné důvěry. Pomeranč je tedy téměř dokonalý předmět, ve kterém se snoubí úplná soudržnost mezi formou, funkcí a spotřebou. Dokonce i barva je přesná, modrá by byla zcela chybná. Za jediný ozdobný ústupek, můžeme-li to tak říci, můžeme považovat zpracování povrchu obalu, který je realizován jako pomerančová kůra. Snad aby připomínal dužinu uvnitř kontejnerů. V každém případě — trochu zcela opodstatněné dekorace nemůžeme popřít.   Hrášek Potravinové pilulky různých průměrů balené v dvouchlopňových, velmi elegantních — co se týče tvaru, barvy, látky, poloprůhlednosti a nevšední jednoduchosti otvírání — pouzdrech. Ať už samotný výrobek či obal a obalové prostředky, všechny pocházejí z jednoho výrobního zdroje. Ne tedy různé zpracování různých materiálů, které by následně byly montovány v konečné fázi, ale přesné rozvržení práce, dozajista výsledek skupinové práce (team-work). Předmět je jednobarevný, ale s viditelnými variacemi tónu. To mu dodává téměř sofistikovaný vzhled, který vychází vstříc vkusu spotřebitelů vzdálenějších naší současné kultuře. Barva je zelená, přesněji řečeno zelená známá pod názvem hráškově zelená. Barva, která je vhodně navržena, neboť od počátku výroby až do dneška nebyla změněna. Tato barva dokonce ovlivnila chromatiku módy a bytového zařízení ve dvacátých letech 20. století. Tvar pilulek je vcelku běžný, ale existovaly obavy ohledně proměnlivého průměru pilulek. To, co naopak vyniká originalitou a zároveň jednoduchostí pojetí, je obal. Skládá se ze dvou stejných a symetrických částí (jak je dnes běžné z důvodů výrobních nákladů), které jsou dostatečně konkávní, aby mohly obsahovat pilulky, jejichž tvar, počet a rozmístění je již vytisknuto v obou částech obalu. Oba elementy jsou spojeny a dokonale soudržné (uvažme, že jsou často vystaveny dešti) za pomoci lepidla, které má dvojí úlohu: na kratší straně balení funguje jako pružné spojení, zatímco na delší straně jako normální lepidlo. Zatlačíme-li lehce na obal držíce jej mezi palcem a ukazovákem — obal se v mžiku otevře a odhalí všechny pilulky srovnané pěkně podle velikosti. Charakteristická pro tento druh výroby je proměnnost. Velmi diskutovaná otázka na různých světových kongresech designerů: jakákoliv změna zvyšuje možnosti prodeje, pokud vlastnosti výrobku zůstávají nezměněny. V případě výroby hrášku se setkáváme s nadměrnou variací: v prodeji nalezneme balení obsahující tucet, deset, osm, sedm… a někdy dokonce dvě nebo jednu pilulku. Přílišná variace je ve skutečnosti jistá marnotratnost. A pak, kdo si koupí jednu pilulku a požaduje k ní obal? No tak! A přeci je tento výrobek vyráběn tímto způsobem tisíce let. A spotřebitel nic nenamítá. Je však možné, že tato nadměrná variace je výsledkem chyby v průzkumu trhu provedeném dříve, než padlo rozhodnutí o výrobě v tak širokém měřítku, a že tato variace přetrvává dodnes jen díky byrokratické liknavosti.   Růže Žádné racionální pojetí sociální funkce Průmyslového Designu nemůže pochopit výrobu předmětů (bohužel stále rozšířenou), které jsou pro člověka zcela zbytečné.

Konstrukční obrázek trnu růže.

Konstrukční obrázek trnu růže.

Předměty, které vznikly kdoví jak, s banálním účelem zdobit, laciné a neopodstatněné, i když mohou být, v některých případech, formálně koherentní. Víme však, že formální koherence, bez preventivní analýzy možností trhu, sama o sobě nestačí k opodstatnění výroby předmětů. Jeden z těchto předmětů je růže. Předmět vyráběný v širokém měřítku (a výroba je zcela chaotická a zmatená a nebere se ohled na výrobní náklady), formálně koherentní a příjemně barevný v různých teplých barvách, kanálky distribuující mízu jsou navržené s přílišnou precizností i v místech, která jsou oku skryta, okvětní plátky mají elegantní zakřivení (vzpomeňme na Pininfarinu a jeho auta, zatímco kalich připomíná Veniniho 1935), list složený z lichého počtu zubatých a žilnatých lístků: to vše nejsou dostatečné důvody k tomu, aby se růže stala užitným předmětem s masovým rozšířením. Jak může spotřebitel, který ještě sám neví, co chce, ocenit podobný předmět? A proč ty trny? Snad aby vzniklo jisté napětí, nebo kvůli kontrastu mezi sladkostí vůně a agresivitou trnů? To je trochu přihroublý kontrast, který nemůže najít pochopení u široké masy spotřebitelů, kteří chtějí nakupovat za lidové ceny. Jedná se tedy o člověku zcela neužitečný předmět. Předmět sloužící pouze k dívání, nebo v nejlepším případě k čichání (dokonce snad výroba dala do prodeje růže bez vůně), předmět, který nemá své opodstatnění, předmět, který pracovníka zaměstnává zbytečnými myšlenkami. Dokonce nemorální objekt.

Báze trnu. Přilínající plocha připojení k větvi.

Báze trnu. Přilínající plocha připojení k větvi.

Překlad Antonín Kosík   Vydává Studio Rubato v edici Eseje.
Bruno Munari (1907—1998) byl italský umělec a designér, který významně přispěl k rozvoji mnoha oblastí vizuálního umění (malířství, sochařství, fotografie, filmu, průmyslového designu, grafiky) i umění slovesného. Proslul zejména svými mobilní objekty (macchine aeree) a didaktickými knihami pro děti. V roce 1948 založil s Gillem Dorflesem Hnutí konkrétního umění, které svou syntézou uměleckých oblastí a kombinováním tradičního výtvarného projevu s novými komunikačními prostředky výrazně ovlivnilo vývoj vizuálního umění 20. století.