Člověk po stránce jemných emocí zdegeneroval

Nic nerozproudí krev v žilách tak jako pořádné erotické dusno. Ne každý den a ne každému se ale poštěstí zažívat slastné soužení těla. Naštěstí můžeme snít — a číst. Sex a erotika jsou už od jejího počátku základní témata, rekvizity i vějičky literatury, včetně té české. V nakladatelství Paseka nedávno vyšla čítanka erotiky v české literatuře od jejích počátků po rok 1989. Jedním z editorů Ve sladké tísni klína, jak se kniha jmenuje, je literární kritik a redaktor Radim Kopáč.

Je český literární přístup k erotice něčím specifický? Česká literatura, potažmo kultura byla vždycky pod různými vlivy. Z jedné strany působilo obecné, ať šlo o model německý nebo francouzský, z druhé strany pak konkrétní, jedinečná řeč autora. Výrazná specifika nevidím, spíš ohlasy. Někdy dostatečné, jindy chvalitebné, výjimečně na výbornou. A sprosťárny si lid vyprávěl vždycky a všude. Podle jakého klíče jste vybírali ukázky? Třeba mezi lety 1948—1989 muselo určitě vzniknout nepřeberně víc sexem inspirované literatury, než dokáže jeden výbor pojmout. Vybírali jsme podle typů, s ohledem na vývojové proměny. Měnil se jazyk, měnily se žánry, měnila se míra otevřenosti přístupu k tématu. Viz třeba kontrast mezi pozdně středověkou písní, mystickou erotikou baroka, národněobrozeneckou „hysterizací tělesnosti“ a osvobozeným libidem první republiky. Mezi vysokým a nízkým, stylizovanou šifrou a průzračnou lidovkou. A nejen mezi lety 1948—1989 toho vzniklo víc. Vždycky jde o výběr. A jiný by vybral jinak.

Kde leží hranice mezi erotikou a literární pornografií? Pro každého jinde. Každý člověk má svoji erotiku, pokud není otrokem ideologií. Pornografie je erotika zotročených. Žádná cesta, jen dobře rozlišený cíl. Na druhou stranu uznávám, že pornografie má i komickou kvalitu. Je naivní. Erotika by měla být humorná. Ta literární, ale i ta ve fotografii, filmu, výtvarném umění. Vysmát se druhému je snadné. Důležitější je umět se vysmát sobě. Změnil se dnes — kromě všeobecné sexualizace čehokoli od pračky po pojištění — přístup k erotice a erotičnu? Obecně vzato: ano, změnil. Erotika vyklidila pole pornografii. Je snazší pro autora i konzumenta. Nadělá víc povyku. Vesměs pro nic. To platí pro současnou literaturu, umění, kulturu obecně. Člověk po stránce jemných emocí zdegeneroval. Namísto pohlazení a polibku rozcapené maso. Při četbě Ve sladké tísni klína jsem si vzpomněl na britskou Bad Sex in Fiction Award, cenu za špatný literární sex. Měli jste při přípravě knihy chuť někomu podobnou cenu udělit? Podobné ceny mi přijdou absurdní. Zobecňují jedinečné. Převádějí iracionalitu do racionálního vzorce, kde lze měřit dobré/špatné. I tohle je odpověď na vaši předchozí otázku: erotika je unikavá, činná, pornografie stojí na místě, je trpná. A trapná. Čili ne, tu chuť jsem neměl. Mám jiné chutě.