Učit sonety i slogany

Před rokem neslavně skončila svou činnost soukromá Literární akademie. Vysoká škola pro literáty a vůbec živnostníky písma trpěla finančními potížemi, zadlužením i pochybnými manažerskými kroky. Nepomohly ani studentské protesty a happeningy, pokusy o záchranu akademie se všem potenciálním zájemcům o značku jevily jako finančně neudržitelné a akademie musela zavřít. Vznikla ale škola úplně nová, ve staré budově na Pankráci, která bude v mnohém personálně i programově na Literární akademii navazovat. Vysoká škola kreativní komunikace zahajuje výuku v září a její rektorkou je literární historička, kritička a redaktorka Markéta Kořená.

Jaký je přesně vztah Vysoké školy kreativní komunikace (VŠKK) k zaniknuvší Literární akademii? Akreditaci oboru Literární tvorba na VŠKK připravovali učitelé z bývalé akademie, kteří samozřejmě využili svých zkušeností s výukou tvůrčího psaní, literární historie a teorie a dalších uměnovědných a jazykovědných disciplín, které k tomuto studiu patří. A že se školu podařilo postavit za rok, to je hlavně zásluha studentů zaniklé LA. Těžko si představit romantičtější motivaci k práci než mít za krkem hordu nadaných a nadšených studentů, kterým zloduchové vzali školu, do které rádi chodili. Kolik nastoupí v září do semestru studentů? Studenti bývalé akademie zaplní druhý ročník, je jich okolo dvaceti. Do prvního ročníku je zatím přihlášeno okolo deseti studentů, ale myslím, že zářijový termín přijímaček to číslo ještě změní. Bohužel jsme školu oficiálně spustili až v půlce května, kdy už si většinu maturantů rozebraly jiné školy. Ale jsem optimista, literární tvorba je unikátní obor, takže kdo ji chce opravdu studovat, přijde k nám. A kdo nechce, toho nechceme my. Řada studentů Literární akademie kvůli problémům školy nestihla dostudovat. Nabídne jim VŠKK možnost vzdělání dokončit a dosáhnout na titul? Ano, bakaláři dostanou šanci navázat na studium na LA, ale vzhledem k tomu, že se jedná o nový obor s novými předměty, není to navázání plynulé. Třeťáci a druháci se sejdou ve druhém ročníku, prváci musejí znovu do prvního ročníku. Magisterské studium se pokusíme akreditovat v nejkratším možném termínu. Spis máme hotový, ale bohužel není legislativně možné otevřít na fungl nové škole i magistra. Budete na akademii, kde jste také několik let vyučovala, nějak koncepčně navazovat? Snažili jsme se ještě na LA s Danem Soukupem, Pavlem Šidákem a Míšou Bečkovou vymyslet, jak učit literaturu v kontextu uměleckého oboru. Všichni jsme vystudovaní filologové, já jsem dlouho učila českou literaturu na Filozofické fakultě UK, takže jsme byli zajetí v určitých „vědeckých“ stereotypech. Ale učit literaturu lidi, kteří sami píšou, to je úplně jiná výzva. Takže navazujeme, ale zároveň jsme využili příležitost udělat jinak to, co nefungovalo. Co přesně můžou uchazeči čekat od vzdělání v programu Literární tvorba na VŠKK? Obor Literární tvorba má jasnou strukturu a je součástí uměleckého programu, jehož cílem je vychovávat tvůrce schopné se kultivovaně vyjadřovat slovem a obrazem. Vize zakladatele VŠKK Ondřeje Štěpánka je smysluplně propojit tyhle dvě oblasti v prostoru reklamy, tedy vybavit studenty znalostmi a dovednostmi, které jim v budoucnu umožní najít uplatnění i v komerční sféře. Na webových stránkách školy je celkem jasně popsaný profil absolventa: může to být spisovatel, publicista, ale taky třeba copywriter. Uchazeči tedy mohou očekávat soustavné jazykové a literární vzdělání, které je vybaví pro poměrně široké pole tvůrčích aktivit. Jestli se rozhodnou v budoucnu psát věnce sonetů, nebo reklamní slogany pro Jihočeské mlékárny, to už je na nich. Zvládnout by měli obojí. Budou i s novou školou spolupracovat literární osobnosti? Garantem je Arnošt Goldflam, mezi vyučujícími se už objevilo jméno Michala Horáčka... Ovšem. Na tom asi stojí všechny kreativní obory, že se studenti setkávají s tvůrci, kteří je inspirují, kteří jim předají něco ze svých zkušeností a pomůžou jim třeba se vyvarovat stejných chyb. Já se těším na dobu, kdy budeme mít naplněné všechny ročníky a těch osobností tam bude mnohem víc. Na akreditačním spisu se podílely desítky lidí, nejen spisovatelů, ale taky renomovaných editorů, publicistů, které teď v tom skromném prvním roce ještě bohužel nemůžeme zapojit. Pan Goldflam a pan Horáček jsou takový dárek pro ty naše oloupené studenty z bývalé LA. Jenom teď zas někteří z nich nevědí, koho si dřív vybrat. Ale v tom už jim nepomůžu.